royal coronation
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
ข่าวด่วน

ริ้วขบวนที่ 2 ทรงประกาศเป็นศาสนูปถัมภก

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 - 07:30 น.
ริ้วขบวนที่ 2 ทรงประกาศเป็นศาสนูปถัมภก,พระราชพิธีสรงน้ำพระมุรธาภิเษก
Shares :
เปิดอ่าน 585 ครั้ง

"ขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคนั้น เป็นขบวนที่พระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินไปวัด บางโอกาสเสด็จเลียบพระนคร เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมี..."

         


          วันที่ 4 พฤษภาคม เวลา 16.00 น. หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีสรงน้ำพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก และเสด็จออกมหาสมาคมแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนราบใหญ่ เพื่อไปทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะประทับบนพระราชยานพุดตานทอง เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก จากนั้นเสด็จฯ ไปยังปราสาทพระเทพบิดร ถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ก่อนประทับบนพระราชยานพุดตานทอง เสด็จฯ จากพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ถวายบังคมพระบรมอัฐิ พระอัฐิ สมเด็จพระบรมราชบุพการี เป็นอันเสร็จสิ้นริ้วขบวนที่ 2 รวมระยะทาง 465 เมตร  

 

 


    

          สำหรับริ้วขบวนที่ 2 นี้จะเกิดขึ้นภายในพระบรมมหาราชวังทั้งหมด มีขนาดใหญ่ขึ้นจากริ้วขบวนที่ 1 และสมพระเกียรติ รูปขบวนย่อจากขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ให้สัญญาณการเดินด้วยจังหวะกลอง ใช้กำลังพลจาก 9 ส่วนราชการ รวมทั้งสิ้น 343 นาย โดยรูปแบบริ้วขบวนประกอบด้วยส่วนนำริ้วขบวนฯ ซึ่งหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ เป็นผู้นำริ้ว, ตำแหน่งประตูหน้า ซ้าย ขวา เป็นเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง, ธงสามชาย 1 คู่, สารวัตรกลองมโหระทึก กลองมโหระทึก เป็นทหารจากกรมพลาธิการทหารบก, สารวัตรกลอง และกลองชนะเงินกลองชนะทองขนาบซ้ายขวา ด้านละ 20 นาย จ่าปี่ แตรฝรั่ง แตรงอน สังข์ ฉัตรเครื่องสูงหักทองขวางหน้า ข้างซ้ายและขวา ประกอบด้วย ฉัตรหักทองขวาง 5 ชั้น บังแทรก ฉัตรหักทองขวาง 7 ชั้น ตอนกลาง เป็นกำกับพระแสงหว่างเครื่องหน้า เชิญพระแสงหว่างเครื่องหน้า 6 นาย ปิดท้ายส่วนนำด้วยพระเกาวพ่าห์ ด้านขวาเป็นพระเสมาธิปัต ด้านซ้ายเป็นพระฉัตรชัย
    

 

 

 

 

 

 


 

 

 

          ส่วนพระราชยาน ประกอบด้วย ผู้บอกสัญญาณ พราหมณ์เป่าสังข์ 1 คู่ และกรับสัญญาณ, ตำรวจหลวงนำเสด็จ 8 นาย นายเชิญธงชัยราชกระบี่ยุทธ, และนายเชิญธงชัยพระครุฑพ่าห์ กำกับพระที่นั่งทรง ผู้ควบคุมคนแบกหาม พระที่นั่งทรง พระแสงรายตีนตอง พระที่นั่งพุดตานทองที่ประทับพระมหากษัตริย์ มี 16 คนแบกหาม พระกลด บังพระสูรย์ พัดโบก พระทวย พระแสงรายตีนตอง อินทร์เชิญพุ่มเงิน พรหมเชิญพุ่มทอง แถวแซงเสด็จ ขนาบซ้ายขวา รวม 24 นาย หลังที่ประทับ ถือม้ารองพระที่นั่ง ฉัตรเครื่องสูงหักทองขวางหลัง มหาดเล็กเชิญเครื่องตาม ประตูหลัง​

 

 

 

 

 

 

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended