คมชัดลึกออนไลน์ 5 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

กอนช. เร่งรัดโครงการแก้ขาดแคลนน้ำ จับตาน้ำเค็มรุกเจ้าพระยา

22 กุมภาพันธ์ 2563 - 10:08 น.
สทนช,กอนช,แก้ไขปัญหา,ขาดแคลนน้ำ,น้ำเค็ม,รุกเจ้าพระยา,เจ้าพระยาตอนล่าง,แผนส่งน้ำ,ฤดูฝน,ข่าววันนี้
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

Shares :
เปิดอ่าน 345 ครั้ง

กอนช. ประชุมคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าปฏิบัติการแก้แล้ง ย้ำหน่วยงานที่ได้รับงบฯแล้วเร่งดำเนินการทันที ขณะที่มาตรการชะลอความเค็มเจ้าพระยาตอนล่างประสบความสำเร็จ แต่ยังต้องเฝ้าระวังอีกครั้ง 9-11 มี.ค. นี้ พร้อมเร่งรัดพิจารณาวางแผนส่งน้ำฤดูฝนปี 63


 

          ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ครั้งที่ 4/2563 ว่า ที่ประชุมได้มีการติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตามข้อสั่งการของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและผู้อำนวยการ กอนช. ที่ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลือประชาชน และดำเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในการเร่งแก้ไข บรรเทาความเดือดร้อนและควบคุมสถานการณ์ปัญหาน้ำแล้งอย่างเร่งด่วน

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

จับมือ...ฝ่าวิกฤติภัยแล้ง

ประกาศเขตฯภัยแล้ง 20 จังหวัด 4,600 หมู่บ้าน/ชุมชน

เปิดแผนผลักดันน้ำเค็ม​ลุ่มเจ้าพระยา​ 3​ ช่องทาง​ 

 

 

          โดยโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 แบ่งออกเป็น โครงการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบกลาง จำนวน 2,041 โครงการ และโครงการใช้งบประมาณของหน่วยงาน จำนวน 1,337 โครงการ ประเภทของโครงการ อาทิ ขุดเจาะบ่อบาดาล จัดหาแหล่งน้ำผิวดิน ซ่อมแซมระบบประปา วางท่อน้ำดิบ สถานีสูบน้ำ ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบที่ได้รับงบประมาณแล้ว เร่งดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณโดยเร็ว พร้อมรายงานความก้าวหน้าให้ กอนช. ทราบทุกสัปดาห์ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งได้ทันท่วงที 

 

 

          สำหรับอีกประเด็นสำคัญซึ่งที่ประชุมได้ร่วมติดตาม คือผลการดำเนินการตามมาตรการยับยั้งหรือชะลอความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งพล.อ.ประวิตร ได้สั่งการให้กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการประปานครหลวง บริหารจัดการผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลอง ผ่านแม่น้ำท่าจีนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยได้เพิ่มอัตราการผันน้ำจากประมาณ 30 ลบ.ม./วินาที เป็น 60 ลบ.ม./วินาที ซึ่งทำให้สามารถลดการระบายน้ำจากตอนบนมายังเขื่อนเจ้าพระยาได้ แม้ระยะที่ผ่านมานี้ในบางช่วงเวลาจะมีลิ่มความเค็มสูงเกินมาตรฐาน แต่กรมชลประทานและการประปานครหลวงก็ได้เร่งแก้ไขโดยการลดปริมาณการสูบน้ำลง พร้อมใช้น้ำจืดที่มีอยู่ผสมเพื่อช่วยเจือจางความกร่อยให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสำหรับให้น้ำประปาสามารถใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม ในช่วง 2-3 วันนี้ อาจมีลิ่มความเค็มเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง โดยมีสาเหตุจากน้ำทะเลหนุนสูง ซึ่งทั้งสองหน่วยงานได้ปฏิบัติการอย่างเต็มที่ในการดึงน้ำมาเพิ่มมากขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์ นอกจากนี้ ยังได้รับรายงานว่าจะมีช่วงที่ต้องเฝ้าระวังความเค็มอีกครั้งคือระหว่างวันที่ 9-11 มี.ค. 63 ซึ่งจะมีการวางแผนรับมือสถานการณ์ร่วมกันต่อไป

 

 

          เลขาธิการ สทนช. เปิดเผยอีกว่า ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณาแผนการส่งน้ำในฤดูฝนปี 2563 โดยขณะนี้มีสองพื้นที่เร่งด่วนที่ต้องกำหนดยืนยันการส่งน้ำ ได้แก่ พื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มเจ้าพระยา 12 ทุ่ง และทุ่งบางระกำ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและเตรียมพร้อม ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้กรมชลประทาน กำหนดยืนยันการส่งน้ำและกำหนดวันที่ส่งน้ำเสนอต่อ กอนช. เพื่อพิจารณาโดยด่วน

 

 

          สำหรับปัญหาขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำภาคตะวันออก ที่หลายฝ่ายเป็นกังวลนั้น ที่ประชุมก็ได้มอบหมายให้ กรมชลประทาน การประปาส่วนภูมิภาค East water และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการน้ำและแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรม เสนอ กอนช. เพื่อพิจารณาโดยเร็ว เพื่อรองรับสถานการณ์ได้ทันเวลาเช่นกัน โดยขอให้คำนึงถึงการลดการใช้น้ำภาคอุตสาหกรรม การออกแบบรอบเวรการใช้น้ำด้านการเกษตร รวมถึงมาตรการลดการใช้น้ำ

 

 

          “จากคาดการณ์สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าปีนี้ประเทศไทยอาจจะเข้าสู่ฤดูฝนล่าช้ากว่าปกติประมาณ 1-2 สัปดาห์ คือประมาณช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ และคาดหมายปริมาณฝนช่วง 6 เดือน คือระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคม 2563 พบว่า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันออก ปริมาณฝนรวมจะมีต่ำกว่าค่าปกติ 3-5 % ซึ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติจึงได้เร่งดำเนินการตามแผนอย่างเต็มที่เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำ ให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ทุกพื้นที่ โดยเฉพาะน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ตามนโยบายที่พล.อ.ประวิตรได้มอบหมายไว้ อีกทั้ง ในที่ประชุมยังได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานราชการภายใต้คณะทำงานกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ลดปริมาณการใช้น้ำลง 5-10% เพื่อเป็นตัวอย่างของการประหยัดน้ำที่ดี และให้รายงานผลเพื่อเสนอต่อรองนายกฯได้รับทราบด้วย ทั้งนี้ จะมีการจัดประชุมชี้แจงมอบนโยบายการบริหารจัดการภัยแล้งแบบบูรณาการและเตรียมการเก็บน้ำฤดูฝน ปี 2563 มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในวันที่ 2 มี.ค.ที่จะถึงนี้ด้วย” ดร.สมเกียรติ กล่าว
 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ