สวัสดีครับ ปีนี้หน้าหนาวบ้านเราค่อนข้างส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเกือบทุกพื้นที่ ในสัตว์เลี้ยงที่เรารักก็อาจได้รับผลกระทบเช่นกัน หากเราเอาใจใส่ไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สบายในช่วงอากาศเย็นได้โรคหรือภาวะที่พบได้บ่อยในฤดูนี้มักเป็นเรื่องของระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหลอดลมอักเสบติดต่อในสุนัขโดยมีสาเหตุมาจากไวรัส และแบคทีเรียบางชนิดซึ่งทำให้เกิดการไอ โดยสามารถป้องกันได้ด้วยการทำวัคซีน 

 

        แต่ในบางกรณี อากาศหนาวเย็นก็อาจทำให้สัตว์เกิดอาการหลอดลมอักเสบแล้วติดเชื้อแทรกซ้อนได้ โดยในสุนัขพันธุ์หน้าสั้นจะมีความเสี่ยงมากกว่าเนื่องจากโครงสร้างทางเดินหายใจส่วนต้นมีข้อจำกัดในการปรับสภาพลมหายใจให้เหมาะสมกับร่างกาย รวมถึงลูกสัตว์

         นอกจากนี้สัตว์ป่วยมีโรคประจำตัว และสัตว์มีอายุล้วนเป็นปัจจัยให้เป็นโรคได้ง่ายขึ้นอีกด้วย ส่วนโรคนี้หากเป็นเล็กน้อยก็มักไม่เป็นไรมาก แต่หากมีอาการรุนแรงอาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตปกติได้ เช่น หากเกิดการไอรุนแรง เรื้อรังเป็นเหตุให้ ปอดติดเชื้อ หรือมีภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ เป็นต้น ในส่วนของการรักษามีหลายแนวทางทั้งการใช้ยาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อน การรักษาตามอาการ รวมถึงการทำให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้น ซึ่งการวางแผนการรักษาของสัตวแพทย์ จึงมีหลายวิธีการเช่น การกินยา ฉีดยา หรือแม้กระทั่งการใช้เครื่องรมยา

    

       ส่วนเรื่องการป้องกันเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมานั่งรักษาให้วุ่นวายนั้น อันดับแรก คือ การทำวัคซีนเพื่อป้องกันในส่วนของเชื้อที่วัคซีนสามารถป้องกันโรคได้ ต่อมาในเรื่องของการจัดการตัวสัตว์ให้ได้รับความอบอุ่นอย่างเพียงพอไม่ว่าจะเป็นการใส่เสื้อให้ตัวสัตว์ การดูแลให้กรง หรือคอกมีความอบอุ่นลมไม่โกรก การได้รับสารอาหาร และน้ำที่เหมาะสม และเพียงพอ รวมถึงการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงของท่าน

          หนาวนี้อย่าลืมให้ความอบอุ่นสัตว์เลี้ยงที่รักนะครับ!