ต่อจากเสาร์ที่แล้ว 

         หลายคนคงจะพอรู้เรื่องราวเกี่ยวกับไม้ประดับที่ถูกกล่าวขาน เหมือนเป็นหนึ่งในตำนานไม้ที่มากด้วยพิษภัยต่างๆ นานา ของ “สาวน้อยประแป้ง” ที่เป็นไม้ประดับชนิดหนึ่งในสกุล ดิฟเฟนบาเกีย (Dieffenbachia) ตามคำบอกเล่า หรือที่มีข้อมูลจากสื่อโซเชียลและมีการแชร์ต่อๆ กันมาจนเป็นเรื่องที่น่าเชื่อถือ พร้อมยังเพิ่มความน่ากลัว เมื่อมีการอ้างข้อมูลถึงบุคคลที่น่าเชื่อถือในสถานการณ์ที่ผูกเป็นเรื่องราว จนบางครั้งเหมือนเพิ่งจะมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นก็ไม่ปาน 

"ดิฟเฟนบาเกีย"สวยสังหาร!

 

แต่โดยแท้แล้วไม้ประดับชนิดนี้กลับมีประโยชน์และคุณค่าอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการช่วยรักษาสมดุลในระบบนิเวศ ที่ต่างก็มองข้ามไปเพราะความกลัวและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากข้อมูลที่มีมาดังกล่าวนั่นเอง

ชนิดพันธุ์ “ดิฟเฟนบาเกีย” จากอดีตสู่ปัจจุบันส่วนใหญ่ยังคงเป็นพันธุ์รูปแบบเดิมๆ ที่มีมาเมื่อครั้งมีการนำต้นพันธุ์มาจากธรรมชาติเพื่อปลูกและขยาย ด้วยวิธีการที่คุ้นเคยและมีการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นสืบต่อกันมา ทั้งการตัดยอดและลำต้นให้เป็นท่อนมาชำ ก็จะได้ต้นตามชนิดพันธุ์นั้นๆ พร้อมได้ปริมาณตามวัตถุประสงค์ของการขยาย ส่วนชนิดพันธุ์ใหม่ๆ ที่ได้จากการผสมตามธรรมชาตินั้นคงแทบไม่ค่อยเห็น อันเนื่องจากปัจจัยที่ขาดการเกื้อหนุนในหลายๆ มิติ 

"ดิฟเฟนบาเกีย"สวยสังหาร!

หากแต่ชนิดพันธุ์แปลกใหม่ที่มีการพบเห็นมักเกิดจากความตั้งใจของนักปรับปรุงพันธุ์ที่ชื่นชอบในไม้ชนิดนี้ และเก็บรวบรวมชนิดพันธุ์ต่างๆ ที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจาย พร้อมกับการต้องอุทิศเวลาเพื่อจับคู่ผสมตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้เกิดพันธุ์ลูกผสมที่แปลกออกไปจากต้นที่มีอยู่ ซึ่งต้องใช้เวลายาวนานนับแรมปีเลยทีเดียว โดยความสำเร็จดังกล่าวมักจะเกิดขึ้นได้ยากถึงยากมาก 

เพราะการที่จะหาคนที่มีใจรักและเข้าถึงพันธุ์พืชชนิดนี้ยิ่งนับวันจะถดถอยลง และยิ่งไปกว่านั้นการที่จะให้สัมฤทธิ์ถึงขนาดขั้นของการขยายพันธุ์เพื่อธุรกิจการค้า ที่ต้องเก็บรวบรวม สะสม ชนิดพันธุ์ให้ได้มาก เพื่อประโยชน์ทางการพัฒนาพันธุ์กันอย่างจริงจัง ก็ดูจะต้องใช้เวลาอีกพอสมควร เพราะจากกระแสพืชประดับชนิดอื่นๆ ในช่วงเวลานี้ยังมีแรงจูงใจมากกว่าพืชในสกุลดังกล่าวนี้อยู่หลายเท่าตัวนัก

"ดิฟเฟนบาเกีย"สวยสังหาร!

แนวทางการผลิตพืชในสกุลดิฟเฟนบาเกียในบ้านเรา ปัจจุบันยังไม่ค่อยนิยมเป็นที่แพร่หลายแบบไปข้างหน้าสักเท่าไรนัก จะมีก็เพียงการปลูกขยายเพื่อใช้เสริมร่วมกับการผลิตไม้ประดับชนิดอื่นๆ ที่มีกระแสการใช้ บางครั้งก็มีการปลูกตกแต่งรูปแบบการปลูกลงแปลงไปในพื้นที่ตามจุดต่างๆ ยังส่วนที่ว่าง แม้บางทีก็มีการจัดวางต้นพันธุ์ให้เกิดการขยายลักษณะการเจริญเติบโตเองตามธรรมชาติก็มี 

แต่ส่วนใหญ่ต้นพันธุ์ประดับที่ได้มักเกิดจากแปลงของเกษตรกรที่มีใจรักและเข้าใจในพืชชนิดนี้ โดยเฉพาะในเรื่องการผลิตที่ต้องมีความชำนาญ รวมถึงความรอบรู้เรื่องความปลอดภัยที่ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสยางที่เกิดจากบาดแผลในกิจกรรมดังกล่าว จากนั้นจึงทำการเพาะชำให้เกิดพัฒนาการเพื่อจะใช้ปลูกเลี้ยงในภาชนะให้ได้ต้นที่สวยสมบูรณ์พร้อมจำหน่าย หรือใช้งานในระบบต่อไป  

"ดิฟเฟนบาเกีย"สวยสังหาร!