26  สิงหาคม 2562 นางระเบียบ สละ ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองนาววัว ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า เมื่อก่อนบ้านตนมีที่นากว่า 60 ไร่ ปลูกข้าวไม่ได้ผล เพราะผืนนามีแต่คราบเกลือขึ้น 

 

 

ประสบปัญหาดินเค็มอย่างมาก จึงยึดอาชีพต้มเกลือขายถ้วยละ 50 สตางค์ เพราะไม่สามารถปลูกพืชอะไรได้เลย จนต้องจำใจขายที่ดินให้กับนายทุนไร่ละ 1,500 บาท เก็บเหลือไว้เพียง 25 ไร่ ลูกก็ต้องไปหางานทำที่กรุงเทพฯ ข้าวก็จะต้องซื้อเขากิน เพราะข้าวที่ปลูกในพื้นที่ 25 ไร่ ได้ผลผลิตเพียง 10 ถุงปุ๋ย (ถุงละ 30 กก.) แล้วยังเจอปัญหาข้าวลีบ เมล็ดไม่สวย ไม่พอกินในครัวเรือน 
    

แต่หลังจากที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 และสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น ได้เข้ามาทำโครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มทุ่งเมืองเพีย เมื่อปี 2543 ก็เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้เรื่องการปรับปรุงดินเค็ม การไถกลบตอซังข้าว ปลูกพืชปุ๋ยสด การทำน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่ง พด. ใช้ทดแทนสารเคมี ซึ่งตอนแรกก็ยังไม่เห็นผล จนกระทั่งฟื้นฟูดินเข้าสู่ปีที่ 6 ดินดีขึ้นมาก ข้าวหอมมะลิ 105 และ กข 6 เริ่มให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น จนเมื่อปี 2560 ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นเป็น 400 ถุง จากที่เคยต้องซื้อข้าวกินปัจจุบันมีแต่เอาข้าวไปขายเขา ยกเว้นปีนี้ที่เจอภัยแล้งหนักปลูกข้าวไม่ได้ 

 

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

แม้จะปลูกข้าวไม่ได้เพราะไม่มีน้ำ แต่ชาวบ้านก็ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เพราะยังมีรายได้จากการขายผักปลอดสารพิษ ซึ่งหลังจากปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มส่วนหนึ่งก็มีการรวมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองนาววัว มีสมาชิกกว่า 30 คน ปลูกผักปลอดสารพิษซึ่งทุกแปลงผ่านมาตรฐานจีเอพีทั้งหมด และยังเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกพริกในพื้นที่ดินเค็มเพื่อการส่งออก โดยผลผลิตจะมีพริก แตงกวา บวบ ข่า ตะไคร้ ชะอม เป็นต้น จำหน่ายที่โรงพยาบาลบ้านไผ่ และหน้าอำเภอบ้านไผ่ เป็นประจำทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน เกษตรกรมีรายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 800-1,000 วัน ทำให้มีรายได้เฉลี่ย 3,000 บาทต่อสัปดาห์ 

 

ปัจจุบันเกษตรกรบ้านหนองนาวัว มีอาชีพที่ค่อนข้างมั่นคง ลูกหลานส่วนใหญ่ที่เคยไปทำงานต่างถิ่นจึงย้ายกลับมาอยู่บ้านช่วยพ่อแม่ทำนาทำสวน เรามีข้าว พืชผักปลอดสารพิษปลูกไว้บริโภคเอง มีเหลือจำหน่าย เรามีรายได้มั่นคง แถมสุขภาพก็ดีเพราะไม่ใช้สารเคมี ผู้บริโภคก็ปลอดภัย ครอบครัวเกษตรกรกลับมามีความสุขมีอาชีพและชีวิตที่ดีขึ้นมาก

 

 

ทั้งนี้เพราะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งไม่เพียงแค่เอาโครงการมาลงในพื้นที่ ยังเข้ามาถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิต มีการติดตามผลช่วยเหลือสิ่งที่เกษตรกรขาดอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงปัจจุบันเข้ามาติดตามความคืบหน้าเป็นประจำทุกเดือน ทำให้เกษตรกรมีที่พึ่ง เรื่องที่เกษตรกรไม่รู้ก็จะให้วิทยากรมาช่วยสอนจนเกษตรกรเข้าใจและทำได้เอง

 

ส่งผลให้โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มทุ่งเมืองเพียสำเร็จเห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างทุกวันนี้ และที่สำคัญทางกลุ่มกำลังต่อยอดความสำเร็จ โดยร่วมมือกับหมอที่โรงพยาบาลบ้านไผ่ ที่จะช่วยสนับสนุนนำผลผลิตผักปลอดสารพิษเข้าไปขายในห้างสรรพสินค้าในอนาคต เป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับสมาชิก” 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง