๏ ตั้งขบวนตั้งแถวขบวนแห่                  ยักยันยักแย่อย่าแพ้เขา
ใครใครก็รู้เรื่องของเรา                         เรื่องทุกข์สุขเศร้าเคล้าน้ำตา

 


๏ เรื่องเล่าเก่าก่อนย้อนมาใหม่              เป็นมาเป็นไปไม่กังขา
เป็นอยู่อย่างนี้เป็นเรื่อยมา                    เบื้องหลังเบื้องหน้าไม่ว่ากัน

 

 

๏ เปลี่ยนยุคสมัยใครก็เปลี่ยน                วนแล้วก็เวียนตะกายฝัน
จริงไม่เคยเจอให้ยืนยัน                        เจ็บอยู่ทุกวันนั่นแหละจริง

 

๏ ข้าวยากหมากแพงเป็นของเก่า           ของใหม่เหม็นเน่าทุกทุกสิ่ง
เรื่องกินเรื่องใช้มือเป็นระวิง                   ชีวิตจมดิ่งตะเกียกตะกาย

 

๏ ใช้ชีวิตวันวันเรียนธรรมะ                    ปัจจุบันขณะเต็มความหมาย
สัจธรรมรู้ซึ้งเป็นกับตาย                       วัฏสงสารแหวกว่ายหวังหลุดพ้น

 

๏ หวังแค่หลุดพ้นไปวันวัน                   ให้อยู่กับปัจจุบันพอเห็นผล
ตายทั้งเป็นเป็นก็ต้องทน                      คนแล้วก็คนทุกคนไป

 

๏ ทุกประการแค่นี้แค่นั้นเอง                 ร้องรำทำเพลงอย่าสงสัย
เรื่องเล็กแค่นี้ไม่มีอะไร                        รอก่อนเรื่องใหญ่กำลังมา

 

๏ เผาเล่นเผาหลอกยังไม่จริง                รอเผาทุกทุกสิ่งอยู่ตรงหน้า
กรรมใครกรรมมันกรรมทันตา                 ใกล้หมดเวลารอเผาจริง !.

 

..............................................................