ข่าว

DPU จับมือ WORKPOINT ปั้นเด็กนิเทศฯสู่สุดยอด Content Creator

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) และ WORKPOINT จับมือกัน “เล่นใหญ่” ในโครงการ เล่นใหญ่ Beyond Content Creator สร้างกระบวนการบ่มเพาะทักษะรอบด้าน ปั้นเด็กนิเทศสู่สุดยอดคอนเทนต์ครีเอเตอร์หน้าใหม่ ผลิตนักศึกษาแห่งอนาคตที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน

ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญในพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับ บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด (ในเครือเวิร์คพอยท์กรุ๊ป) เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2565 ณ สตูดิโอ 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

หนึ่งในโมเดลความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และองค์กรวิชาชีพ ที่มองเป้าหมายเดียวกันถึงการสร้างสรรค์ “คนและผลงาน” ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง 

DPU จับมือ WORKPOINT ปั้นเด็กนิเทศฯสู่สุดยอด Content Creator

ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ รองอธิการบดีสายงานเครือข่ายสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า เด็กยุคใหม่มีความเป็นตัวตนสูงมาก ขณะที่การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเกิดขึ้นตลอดเวลา นำมาสู่การปรับตัวในหลายด้าน

ซึ่งการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับเวิร์คพอยท์ในครั้งนี้จะทำให้เด็กเรียนรู้การทำงานแบบมืออาชีพ โดยปัจจุบันนักศึกษาหลายคน อยากจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ และเป็นเจ้าของสื่อของตัวเอง

DPU จับมือ WORKPOINT ปั้นเด็กนิเทศฯสู่สุดยอด Content Creator

การจับมือระหว่างภาควิชาการและวิชาชีพ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของนักศึกษาในการเรียนรู้ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อมุ่งสู่เส้นทางสายนี้เมื่อจบการศึกษา

ด้าน ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า ด้วยเทรนด์ของคอนเทนต์ที่เปลี่ยนแปลงไป จำนวนผู้ผลิตคอนเทนต์ก็มีเพิ่มมากขึ้น และแน่นอนว่าย่อมนำมาซึ่งการแข่งขันในโลกของธุรกิจที่รุนแรง

 

ทางคณะฯ มีการปรับหลักสูตรใหม่ นักศึกษาจะได้คิดสร้างสรรค์ดิจิทัล
คอนเทนต์มากขึ้น พร้อมกับนำความรู้ด้านบิ๊กดาต้ามาวิเคราะห์ มีการศึกษาและทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคและพฤติกรรมคนดูมากขึ้น เพื่อให้การสร้างสรรค์งานตรงกลุ่มกับเป้าหมาย

DPU จับมือ WORKPOINT ปั้นเด็กนิเทศฯสู่สุดยอด Content Creator

“ความร่วมมือนี้จะเกิดประโยชน์กับนักศึกษาเป็นอย่างมาก ไม่ใช่เรียนอย่างเดียว แต่ทำงานกับมืออาชีพ เพื่อให้การทำคอนเทนต์สามารถตอบโจทย์ผู้ชมในทุกแพลตฟอร์ม ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ให้มีครบทั้งความรู้ในห้องเรียนและทักษะในโลกการทำงาน” ผศ.ศิวนารถ กล่าว

 

ดร.วิชนี ศรีสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด เปิดเผยว่า ความร่วมมือในโครงการนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษานำเสนอความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตรายการใหม่ พร้อมโอกาสแสดงผลงานในช่องบางพูนแคมปัส ซึ่งเป็นช่องยูทูบที่ได้รับความนิยมอย่างมากทางออนไลน์ อาทิ รับก่อน นาวยูซีมี่ ฯลฯ 

 

“ยินดีเป็นอย่างมากที่จะได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อย่างเต็มความสามารถของเรา ตั้งแต่แนวคิด ทัศนคติ วิธีการ เทรนด์ใหม่ ๆ ในวงการสื่อปัจจุบัน พร้อมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้น้อง ๆ ที่ต้องการจะเดินในเส้นทางนี้ให้ได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การทำงานอย่างถูกต้อง และรวดเร็วขึ้น เพื่อนำสิ่งที่ได้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติจนออกมาเป็นผลงานที่มีคุณภาพ สามารถต่อยอดและใช้งานจริงได้” ดร.วิชนี ศรีสวัสดิ์ กล่าว 

DPU จับมือ WORKPOINT ปั้นเด็กนิเทศฯสู่สุดยอด Content Creator

นอกจากพิธีลงนามความร่วมมือแล้ว ยังมีเสวนาในหัวข้อ “คิด-อย่าง-Work ให้ตรง Point” ที่ได้วิทยากรจากทั้ง มธบ.และเวิร์คพอยท์ตัวจริงเสียงจริงของวงการ มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ตรงให้คนที่สนใจทำงานสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้ฟังกัน

 

โดยวิทยากร อาจารย์สุดถนอม รอดสว่าง หัวหน้าหลักสูตรการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คุณสหพร ยี่ตันสี Group Head ฝ่ายผลิต จากเวิร์คพอยท์ และคุณกนกกร เล็บครุฑ โปรดิวเซอร์ จากเวิร์คพอยท์ สรุปความน่าสนใจได้ดังนี้

  • หลักการ “คิด” แยกเป็นสองส่วนที่จะบอกว่าคอนเทนต์นั้นประสบความสำเร็จและทำได้จริง โดยส่วนแรก “ค” การคิดที่ครบ “ลูกค้าชอบ-ตัวเราชอบ-คนดูชอบ” ส่วนที่สอง “ด” มาจาก ได้ ที่เกิดจากการคิด และนำความคิดนั้นไปใช้งานได้จริง
  • การคิดต้องสอดคล้องกับบริบทการใช้ชีวิตของคนปัจจุบัน ทุกวันนี้สื่อเคลื่อนไหวตลอด เช่น คน รถไฟฟ้า ก็เป็นสื่อได้ ดังนั้นคอนเทนต์ที่คิด ต้องเคลื่อนไหว เร็ว และให้ทางเลือก
  • เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค และกลุ่มคนดู 
  • คอนเทนต์นั้นต้องแตกต่าง และให้คุณค่ากับคนดู 
  • คอนเทนต์ที่คิดต้องมาจากความรู้ การศึกษา มองให้ขาด และเข้าถึงกลุ่มคนที่ต้องการจะสื่อสาร 
  • การคิดคอนเทนต์ เปรียบเหมือนกับการลับมีด การฝึกคิดบ่อย ๆ จะทำให้ได้ความคิดที่คม มีเอกลักษณ์ ด้วยข้อมูลที่ลึก และแตกต่าง 
  • เรียนรู้การเล่าเรื่องข้ามสื่อ (แพลตฟอร์ม) จะตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้ดี

DPU จับมือ WORKPOINT ปั้นเด็กนิเทศฯสู่สุดยอด Content Creator

สำหรับโครงการ “เล่นใหญ่ Beyond Content Creators” นักศึกษาจะได้เรียนรู้การทำงานกับลูกค้าจริง ตลาดจริง และโจทย์จริง เป็นทั้งการอบรม (Workshop) ศึกษาดูงาน และ การผลิตคอนเทนต์ สร้างสรรค์ผลงานจริง

 

โดยเริ่มการสอนและจัดอบรมระหว่างวันที่ 16 มกราคม - 14 พฤษภาคม 2566 โดยเมื่อจบโครงการผลงานที่ผลิตจะถูกนำไปเผยแพร่ทางช่องยูทูบบางพูนแคมปัส

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ