ข่าว

"สงฆ์กาฬสินธุ์" เดือดต่อ จ่อลาออกรอบ 2 จี้ 4 ข้อ ขอเจ้าคณะภาค 9 ปลด "พระเล็ก"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"สงฆ์กาฬสินธุ์" เดือดต่อเนื่อง จ่อลาออกรอบ 2 หลังเจ้าคณะภาค 9 ไม่อนุมัติ จี้ขอ 4 ข้อ เร่งปลด "พระเล็ก" แต่งตั้งรักษาการเจ้าคณะจังหวัดรูปใหม่

"สงฆ์กาฬสินธุ์" ยังคงคุกรุ่น จากประเด็น "พระเล็ก" ยังคงเป็นปัญหาคาราคาซัง จากกรณีปัญหา การแต่งตั้ง "พระครูสุทธิญาณโสภณ" หรือ "พระเล็ก" เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) รูปใหม่ ท่ามกลางการต่อต้านของชาว จ.กาฬสินธุ์ รวมทั้งพระสังฆาธิการในพื้นที่ ที่ลาออกเกือบยกจังหวัด จนเกิดเป็นปัญหาบานปลาย ทำให้จนถึงขณะนี้ ผ่านมาแล้ว 4 เดือน "พระเล็ก" ก็ยังไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ โดยพระครูโสภณธรรมอุดม อดีตเจ้าคณะอำเภอห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 1 ในพระสังฆาธิการ ที่ลาออกจากตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอ เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งแต่งตั้งครั้งนี้ ก็ยังคงติดตามปัญหานี้มาอย่างต่อเนื่อง

 

ล่าสุด พระครูโสภณธรรมอุดม โพสต์เฟซบุ๊ค Sophonthamudom อีกครั้งโดยระบุว่า "เราจะยึดหลักการและเหตุผล บนพื้นฐานของความชอบธรรม" พระพรหมวชิรากร  กรรมการมหาเถรสมาคม ได้เดินทางมาพบปะคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์(ธ) ในวันที่ 12 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ในการพบปะอย่างไม่เป็นทางการในครั้งนี้ ใช้เวลาเกือบ ๆ 3 ชั่วโมง แต่ก็ไม่ได้ข้อสรุปอันใดเลย เนื่องจาก พระพรหมวชิรากรท่านแจ้งว่า ไม่อยู่ในฐานะที่จะตอบ หรือตัดสินใจอะไรได้

 

พระครูโสภณธรรมอุดม ระบุว่า พระญาณรักขิต รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) ได้มีหนังสือเชิญพระสังฆาธิการ และคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) เข้าร่วมประชุมในวันที่ 18 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อสรุปแนวทางในสถานการณ์ไม่ปกติของคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) พระญาณรักขิต ได้แจ้งให้พระสังฆาธิการที่ได้ยื่นใบลาออกทุกรูปได้ทราบว่า พระเทพดิลก เจ้าคณะภาค 9 (ธ) ได้ลงนามในคำสั่งไม่อนุมัติในการลาออก และมีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ไปตามปกติ
     

 

นอกจากนั้น พระครูสิทธิวราคม เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์(ธ) ได้ชี้แจงในที่ประชุมในฐานะที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานของเจ้าคณะภาค 9 (ธ) มีหน้าที่ในการประสานงานกับคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ โดยขอให้พระสังฆาธิการทุกรูปที่ลาออก กลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ เพื่อประโยชน์ของคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์(ธ)

 

คณะทำงานเจ้าคณะภาค 9 (ธ) ที่ได้รับแต่งตั้ง ประกอบด้วย

 

  1. พระครูสุธีวรสาร ดร. เจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี(ธ)
  2. พระครูสิทธิวราคม ดร. เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์(ธ)
  3. พระครูกมลธรรมรังสี เจ้าคณะอำเภอนาคู

 

"สงฆ์กาฬสินธุ์" เดือดต่อ จ่อลาออกรอบ 2 จี้ 4 ข้อ ขอเจ้าคณะภาค 9 ปลด "พระเล็ก"

 

 

ทั้งนี้ พระญาณรักขิต รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์(ธ) แจ้งเพื่อทราบว่า ได้จัดทำบัญชีพระสงฆ์ที่จะไปอบรมพระกรรมวาจาจารย์ เพื่อที่จะสอบพระอุปัชฌาย์ในปีถัดไปเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งในความเป็นจริง จะต้องเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าคณะจังหวัดเท่านั้น
     

พระครูจิตฺตสังวรคุณ เจ้าคณะอำเภอนามน(ธ) ได้ซักถามข้อสงสัยว่า การที่รองเจ้าคณะจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการนั้น ไม่ผิดระเบียบปฏิบัติของการคณะสงฆ์ และผิดขั้นตอนของการปกครองคณะสงฆ์ ซึ่งควรจะเป็นหน้าที่ของเจ้าคณะจังหวัดไม่ใช่หรือ พระครูสิทธิวราคม เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์(ธ) ในฐานะคณะทำงาน และผู้ประสานงานเจ้าคณะภาค 9 (ธ)ให้คำตอบว่า เมื่อมีคำสั่งจากเจ้าคณะภาค ซึ่งเป็นผู้อำนาจหน้าที่ และตำแหน่งที่สูงกว่าเจ้าคณะจังหวัด เมื่อมีคำสั่งจากเจ้าคณะภาคลงมา ก็สามารถที่จะทำได้
     
สรุปประเด็นสำคัญในการประชุมฯ


คณะพระสังฆาธิการและคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์(ธ) จากหนังสือคำสั่งของเจ้าคณะภาค 9 (ธ) ที่ไม่อนุมัติในการลาออก และมีหนังสือคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามปกตินั้นคณะพระสังฆาธิการ และคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์(ธ) ได้ยื่นขัอเสนอดังนี้

 

  1. จะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าคณะกาฬสินธุ์ (ธ) รูปใหม่
  2. เสนอให้พระครูสุทธิญาณโสภณ หรือท่านพระอาจารย์เล็กลาออก
  3. แต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์(ธ)
  4. ให้มีการประชุมรับฟังปัญหา และหาทางออกให้เกิดความชอบธรรม โดยเจ้าคณะภาค 9 (ธ) พระเทพดิลก มารับฟัง และตอบข้อสงสัยด้วยตัวเองไม่ให้ส่งตัวแทน
  5. หากข้อเสนอทั้ง 4 ข้อ ไม่ได้รับการตอบรับ หรือพิจารณาคณะพระสังฆาธิการทุกรูปก็จะยื่นหนังสือลาออกเป็นครั้งที่ 2

     

พระครูโสภณธรรมอุดม โพสต์ทิ้งท้ายว่า ปัญหามีไว้แก้อย่ามัวแต่หลบฉากกันอยู่เลยขอรับ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด