ข่าว

"นนทบุรี" ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว เริ่ม 24 ม.ค. เช็คด่วนห้ามทำอะไรบ้าง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผู้ว่า "นนทบุรี" เช็นสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราวมีผล 24 ม.ค.นี้ เป็นต้นไป อนุญาตนั่งดื่มได้ถึง 5 ทุ่ม เช็คมาตรการคำสั่งปิดแบบละเอียดที่นี่

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 "นนทบุรี" แจ้งข้อมูลการแจ้งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกัน นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการนนทบุรี ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด "นนทบุรี" ได้ลงนามประกาศ คำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่ 143/2565 ลงวันที่ 22 มกราคม 2565 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 69) มีผลตั้งแต่ 24 มกราคม 2565 

โดยมีการปรับมาตรการป้องกันโรค "โควิด19"  ดังนี้
     

  • โรงเรียนและสถาบันการศึกษา ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาสามารถปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบเรียนที่บ้าน (Online) เรียนที่โรงเรียนหรือสถานศึกษา (Onsite) หรือรูปแบบผสมผสานได้ตามความเหมาะสม

   

  • ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เฉพาะในร้านไม่เกินเวลา 23.00 น. และให้ผู้ประกอบการตรวจสอบการฉีดวัคซีนของผู้เข้ารับบริการทุกราย จากแอพพลิเคชั่นหมอพร้อมหรือใบรับรองการฉีดวัคซีน หากพบว่ายังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ให้ดำเนินการดังนี้

 

งดการให้นั่งทานที่ร้าน และให้จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มแบบนำกลับเท่านั้น

 

จัดให้มีการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจด้วยตนเอง (ชุดตรวจ ATK) หากพบว่าไม่ติดเชื้อให้สามารถเข้ารับบริการได้

ด้านการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลตรุษจีนในพื้นที่ "นนทบุรี" ขอความร่วมมือให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล D-M-H-T-T-A  และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคแบบ Universal Prevention เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล โดยเคร่งครัด
 

จังหวัด "นนทบุรี" ไม่มีนโยบายปิดสถานที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ขอความร่วมมือให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากตรวจพบว่าสถานที่ใดมีการปล่อยปละละเลย ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด และอาจนำไปสู่ความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดนนทบุรีจะพิจารณาสั่งปิดเป็นรายสถานที่ต่อไป

"นนทบุรี" ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว เริ่ม 24 ม.ค. เช็คด่วนห้ามทำอะไรบ้าง "นนทบุรี" ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว เริ่ม 24 ม.ค. เช็คด่วนห้ามทำอะไรบ้าง "นนทบุรี" ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว เริ่ม 24 ม.ค. เช็คด่วนห้ามทำอะไรบ้าง "นนทบุรี" ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว เริ่ม 24 ม.ค. เช็คด่วนห้ามทำอะไรบ้าง

logoline