ข่าว

กกต.สั่ง "เลือกตั้งอบต.ใหม่" ในหลาย อบต.ทั่วไทย ราชกิจจาฯ ประกาศ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศคำสั่ง กกต.กำหนดให้มีการ "เลือกตั้งอบต.ใหม่" ในหลายจังหวัด หลังตรวจพบการ กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง เช็คได้ที่นี่

 

ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กำหนดให้มีการเลือกตั้งอบต. เมื่อวันที่ 28 พ.ย.64 ที่ผ่านมา  ปรากฎว่าจากการตรวจสอบการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) พบว่า มีผู้สมัครกระทำการอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ทำให้ กกต.ประกาศตัดสิทธิการเลือกตั้งผู้นั้น และกำหนดให้มีการเลือกตั้ง อบต.ใหม่ โดยประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 ม.ค.65  พบว่า กกต.มีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งอบต.ใหม่ ในหลายตำบลด้วยกันทั่วไทย เช็คได้ที่นี่ ดังนี้

กกต.สั่ง "เลือกตั้งอบต.ใหม่" ในหลาย อบต.ทั่วไทย ราชกิจจาฯ ประกาศ

สามารถคลิกเข้าไปที่คำสั่งได้เลย>>>>

 

คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๒๒/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ใหม่


คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๒๓/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ใหม่

 


คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๒๗/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ใหม่
 

คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๒๘/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ใหม่
กกต.สั่ง "เลือกตั้งอบต.ใหม่" ในหลาย อบต.ทั่วไทย ราชกิจจาฯ ประกาศ

คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๒๙/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม เขตเลือกตั้งที่ ๕ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ใหม่
 

คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๓๐/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ใหม่


กกต.สั่ง "เลือกตั้งอบต.ใหม่" ในหลาย อบต.ทั่วไทย ราชกิจจาฯ ประกาศ

 

คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๓๑/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เขตเลือกตั้งที่ ๑๕ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ใหม่
 

คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๓๒/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ใหม่
 

คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๓๓/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เขตเลือกตั้งที่ ๑๘ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ใหม่
 

คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๓๔/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ใหม่


กกต.สั่ง "เลือกตั้งอบต.ใหม่" ในหลาย อบต.ทั่วไทย ราชกิจจาฯ ประกาศ

 

คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๓๕/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เขตเลือกตั้งที่ ๖ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ใหม่
 

คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๓๖/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ใหม่
 

คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๓๗/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ใหม่
กกต.สั่ง "เลือกตั้งอบต.ใหม่" ในหลาย อบต.ทั่วไทย ราชกิจจาฯ ประกาศ

คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๓๘/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด เขตเลือกตั้งที่ ๕ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ใหม่
 

คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๓๙/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ใหม่
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ