ข่าว

"กลุ่มอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน" โชว์ผลงานต้นแบบแฟชั่นล้านนาตะวันออก

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"กลุ่มอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน" เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน โชว์สุดยอดผลงานต้นแบบแฟชั่นล้านนาตะวันออกปี 64 สุดสร้างสรรค์พร้อมผ่านการทดสอบมาตรฐานรวม 40 คอลเลคชั่น

กระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน โชว์ผลสำเร็จต้นแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกปี 64 รวม40 คอลเลคชั่น 80 ผลิตภัณฑ์ผลักดันด้านการทดสอบมาตรฐานหวังรองรับการขอฉลากคุณภาพและการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ด้านสิ่งทอ พร้อมลุยพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์เตรียมขยายสู่ตลาดสากล

 

นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ ดำเนินงานภายใต้โครงการบูรณาการค้าการลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

โดย"กลุ่มอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน" 2 กระทรวงอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน โดยมีสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นที่ปรึกษา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สำหรับการดำเนินงานในปีนี้ เป็นการทำงานที่ยกระดับขึ้นจากเดิม ภายใต้กรอบแนวคิด สืบสาน สร้างสรรค์ สู่สากล 

 

เร่งยกระดับแนวคิดด้านการออกแบบและกระบวนการผลิตจาก Local สู่ Global ประยุกต์ใช้แนวโน้มแฟชั่นสากลแนวคิดแบบร่วมคิด ร่วมทำ รังสรรค์งานให้มีคุณค่า และให้ความสำคัญด้านคุณภาพและมาตรฐานด้านสิ่งทอ ทั้งคุณภาพวัตถุดิบ ความคงทนของสี ความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง และกระบวนการตัดเย็บ เป็นต้น

 

ทั้งนี้ เพื่อรองรับการขอการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ อาทิ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย และมาตรฐานอื่น ๆ ในอนาคต รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาด้านการตลาดออนไลน์ ตอบโจทย์ตลาดยุค Next Normal

"กลุ่มอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน" โชว์ผลงานต้นแบบแฟชั่นล้านนาตะวันออก

นายสำเริง สวัสดีนฤนาถ อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ได้ดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ที่ได้ผ่านการคัดเลือก รวม 40 ราย โดยลงพื้นที่ให้องค์ความรู้พร้อมทั้งดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ควบคู่กัน

"กลุ่มอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน" โชว์ผลงานต้นแบบแฟชั่นล้านนาตะวันออก

ทั้งในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้องค์ความรู้ด้านมาตรฐาน ระบบควบคุมคุณภาพ และหลักเกณฑ์การยื่นขอการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมตามสถานการณ์และปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด พร้อมจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกปี 2564 จำนวน 40 คอลเลคชั่น รวม 80 ผลิตภัณฑ์ ภายใต้แนวคิดและแรงบันดาลใจการออกแบบต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น


"กลุ่มอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน" โชว์ผลงานต้นแบบแฟชั่นล้านนาตะวันออก

จังหวัดเชียงราย 11 ราย แนวคิดการออกแบบ “NATURAL DYE”

 

จังหวัดพะเยา 8 ราย แนวคิดการออกแบบ “นกยูง”

 

จังหวัดแพร่ 11 ราย แนวคิดการออกแบบ “ปิดประตูเมืองแพร่ 11 เรื่องเล่า”

 

จังหวัดน่าน 10 ราย แนวคิดการออกแบบ “The Modern Shades of Nan”

 

โดยผลงานทั้งหมดได้มีการส่งทดสอบคุณภาพ และวิเคราะห์ตรวจสอบตามมาตรฐานทั่วไป และตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และ เกณฑ์ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย (Thailand Textiles Tag) ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ คุณภาพของวัตถุดิบ ความคงทนของสีต่อการซัก ต่อเหงื่อ ต่อแสง การเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก และความปลอดภัยของสีและสารเคมีตกค้าง เป็นต้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเตรียมพร้อมรองรับการขอฉลากฯและการรับรองมาตรฐานดังกล่าว รวมทั้งมาตรฐานด้านสิ่งทออื่น ๆ ได้ในอนาคต

 

นอกจากนี้ยังได้มีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงช่องทางการขายทางออนไลน์แก่ผู้ประกอบการ ทั้ง 40 ราย รายละ 1 ช่องทางโดยพัฒนาให้มีความทันสมัย เข้าถึงความต้องการของลูกค้า และมีความน่าสนใจสำหรับผู้บริโภคมากขึ้น โดยได้มีการจัดแสดงผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก (Eastern Lanna Showcased 2021) เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานสู่สาธารณะชน สร้างการรับรู้ และทดสอบตลาด พร้อมเผยแพร่ในระบบออนไลน์ เพื่อตอบสนองผู้บริโภคในยุค Next Normal และเตรียมขยายสู่ตลาดสากล

 

หากท่านใดสนใจสามารถติดตามชมผลงานได้ที่ Facebook : Thailand Textiles Tag หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โทร. 0 2713 5492 ต่อ 711,224

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ