ข่าว

ยกระดับความปลอดภัย "แหล่งท่องเที่ยว" ในเพชรบุรี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพชรบุรี โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในพระราชูปถัมภ์ ยกระดับความปลอดภัย พร้อมติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้า AED แก่ "แหล่งท่องเที่ยว" ในเพชรบุรี

วันที่ 16 พ.ย.64  ณ ห้องมุกดา โรงแรมรอยัล ไดมอน เพชรบุรี นายณัฐวุฒิ  เพ็ชรพรหมศร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีมอบเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)และชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขั้นพื้นฐานร่วมกับนายแพทย์ เพชรฤกษ์  แทนสวัสดิ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี  ผู้แทนประธานกรรมการมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในพระราชูปถัมภ์

 

ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี นางสาวมิ่งขวัญ บุญโภคัย  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี  นายสายัณต์ สิทธิโชคธรรม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี โดยมอบให้แก่นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี  นางบังอร เลาหวัฒนภิญโญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เทศบาลเมืองชะอำ และนายพิทักษ์  มั่นจันทึก นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

 

พร้อมอบรมการใช้งานอย่างถูกวิธีโดยวิทยากรจาก รพ.พระจอมเกล้าเพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับความปลอดภัยในการดูแล "นักท่องเที่ยว"ที่มาเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี โดยเฉพาะใน 3 พื้นที่คือ "แหล่งท่องเที่ยว" ชายหาดชะอำ อ.ชะอำ ชายหาดเจ้าสำราญ ต.หาดเจ้าสำราญ และย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ยกระดับความปลอดภัย \"แหล่งท่องเที่ยว\" ในเพชรบุรี

ทางด้าน ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรม จ.เพชรบุรี กล่าวว่า  จังหวัดเพชรบุรี ถือเป็นจังหวัดนำร่องในการเปิดเมืองรับ "นักท่องเที่ยวต่างชาติ" ตั้งแต่ 1 พย.64 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและส่งเสริม "การท่องเที่ยว" ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี จึงได้ประสานเพื่อขอความอนุเคราะห์ยังมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในพระราชูปภัมถ์ โดยมี ดร.นายแพทย์ พรเทพ   ศิริวนารังสรรค์ เป็นประธานกรรมการ และได้รับการตอบรับให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้า ชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน 3 เครื่อง และชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด เพื่อมาติดตั้งในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรี

ยกระดับความปลอดภัย \"แหล่งท่องเที่ยว\" ในเพชรบุรี

ทั้งนี้ มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในพระราชูปถัมภ์ นี้มีภารกิจสำคัญ คือ  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินจิตอาสา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน อปท. และมูลนิธิภาคเอกชนต่าง ๆ ทั่วประเทศให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตลอดจนร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆทำประโยชน์แก่สาธารณะในประเทศโดยมิได้แสวงหากำไร ปัจจุบันอยู่ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ