ข่าว

พุทธะอิสระ นำ 2 แสนรายชื่อ ยื่นประธานสภาฯ คัดค้านแก้ "ม.112" และ ม.116

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พุทธะอิสระ นำ 2 แสนรายชื่อ ยื่นประธานสภาฯ คัดค้านแก้ "ม.112" และมาตรา 116 ซัด พวกไม่เคยทำประโยชน์เพื่อแผ่นดิน แต่กลับคิดปลุกระดมมวลชนล้มล้างสถาบัน

ที่รัฐสภา กองทัพประชาชนปกป้องสถาบันและเครือข่ายภาคี นำโดยนายสุวิทย์ ทองประเสริฐ หรืออดีตพระพุทธะอิสระ รวบรวมรายชื่อผู้คัดค้านการแก้ไข "มาตรา112" และมาตรา116 กว่า 222,928 รายชื่อ เข้ายื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร นายชวน หลีกภัย ผ่านที่ปรึกษา นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เพื่อขอคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญบทบัญญัติที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์และสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกมาตราและคัดค้านการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา "มาตรา 112" และมาตรา 116 ด้วย 


โดยนายสุวิทย์ กล่าวว่า สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหนึ่งในเสาหลักสำคัญของชาติ ที่มีคุณูปการต่อคนไทยมาอย่างยาวนาน ทั้งยังเป็นสถาบันที่ก่อให้เกิดศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตอันดีงามให้แก่คนในชาติ อีกทั้งยังทรงเป็นหลักชัย หลักใจ เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติและนำพาประเทศให้พัฒนาเติบโตก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่ปรากฏว่ามีกลุ่มบุคคลเพียงหยิบมือ ที่ไม่เคยสร้างประโยชน์อันใดให้กับแผ่นดิน

 

แต่กลับสร้างความกำเริบ เหิมเกริม กระทำการจาบจ้วงล่วงล่วงเกิน หมิ่นประมาท ด้อยค่า และต้องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและยังมีการปลุกระดมมวลชนโดยใช้เฟคนิวส์เรียกร้องให้ทำการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ เพื่อลิดรอนพระราชอำนาจ ซึ่งส่วนตัวไม่เคยได้รับผลกระทบจากมาตราดังกล่าว จึงไม่เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องแก้ไข

 

ดังนั้น พวกเราในนามเครือข่ายภาคีกองทัพประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์จึงต้องรวบรวมรายชื่อมาคัดค้านยับยั้งไม่ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมถึงกฎหมายที่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกมาตรา
 

 

ในช่วงท้าย นายสุวิทย์ ยังขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ช่วยสอดส่องดูแลกรณีเยาวชนที่แสดงออกถึงการรักสถาบันที่มักจะถูกคนในโลกโซเชียลบูลลี่หรือขุดคุ้ยประวัติมาโจมตี จนทำให้ไม่มีใครกล้าแสดงออกในเรื่องการรักสถาบัน

logoline