ข่าว

"องค์การค้า" หลังปลดพนักงานปี2563 คาดปี2564 มีกำไร

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

บอร์ดสกสค. มอบ "องค์การค้า" เขียนรายงานสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มหรือลด หลังปลดพนักงาน ปลัดศธ. คาดอค.มีกำไรน่าจะเกิน 126 ล้านบาท ส่วนประเมินผลงาน เลขาฯ สกสค. คาดต้นเดือนธันวาคมรู้ผลแน่

“องค์การค้า” หลังปลดพนักงานเกือบพันชีวิตเมื่อเดือนมิถุนายน 2563  ล่าสุดมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ในนัดประชุมบอร์ดสกสค.กระทรวงศึกษาธิการ

 

แหล่งข่าวกระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่าในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ บอร์ดสกสค. ที่มีน.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานเมื่อวันที่ 2 พ.ย.2564 นั้น 

 

ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาฯ สกสค. ซึ่งคณะกรรมการประเมินฯนายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เป็นประธานเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลปฏิบัติงานของเลขาฯ สกสค.นั้น

 

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ปลัดศธ.)กล่าวว่า เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี และต้องเป็นแผนการทำงานเชิงรุก โดยการประเมินดังกล่าวจะเป็นการประเมินผลงานในรอบของปีที่ผ่านมา แต่คาดว่าจะใช้เวลาการประเมินผลงานไม่นาน 

 

ซึ่งอาจจะสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาฯสกสค.ในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.ไม่เกินต้นเดือนธันวาคม 2564 

ปลัดศธ. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังหารือถึงงบประมาณของ สกสค.โดยให้ไปจัดทำรายละเอียดแยกงบประมาณการใช้จ่ายให้ชัดเจน เพื่อจะวางแผนการใช้งบประมาณได้อย่างตรงจุด

 

ส่วนแผนงานขององค์การค้าของ สกสค. นั้นที่ประชุมได้ลดแผนงานขององค์การค้าของ สกสค. ในบางโครงการออกไป เช่น การขายหนังสือออนไลน์ขององค์การค้าของ สกสค.เนื่องจากไปซ้ำซ้อนกับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เป็นต้น

 

"สำหรับภาพรวมสภาพคล่องขององค์การค้าฯเมื่อดูจากรายรับและรายจ่ายในไตรมาสนี้ ถือว่ามีเงินหมุนเวียนได้ดีขึ้น แต่ยังไม่มีอะไรโดดเด่น เพราะเป็นเพียงการรับเงินจากรายได้ของการขายตำราแบบเรียนเท่านั้น รวมถึงผลกำไรขององค์การค้าของ สกสค.ในภาพรวมน่าเกิน 126 ล้านบาท"ปลัดศธ.กล่าว

“ที่ประชุมได้ขอให้องค์การค้าของ สกสค.ไปเขียนแผนงานสภาพคล่องด้วย จากการปลดพนักงานด้วย เนื่องจากแผนงานดังกล่าวเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ แต่ก็ยังไม่เห็นแผนงานในส่วนนี้ว่าเมื่อปรับลดบุคลากรลงไปแล้วองค์การค้าฯมีสภาพคล่องจากรายจ่ายส่วนนี้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งองค์การค้าจะต้องไปจัดทำรายละเอียดมาให้ชัดเจน”ปลัด ศธ. กล่าว

 

อนึ่ง ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเลขาธิการกศน.ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.ได้ลงนามคำสั่งองค์การค้าของสกสค.ที่45/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เรื่องเลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การค้าของ สกสค.

 

ด้วยองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (องค์การค้าของ สกสค.)เป็นองค์กรจัดหาผลประโยชน์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่ประสพภาวะขาดทุนต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลามากกว่า 15 ปีองค์การค้าของสกสค. จึงมีความจำเป็นที่ต้องเลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปรับปรุงอัตรากำลังและผลประโยชนตอบแทนขององค์การค้าของ สกสค. ให้สอดคล้องกับภาระกิจ 

 

สภาวะการเงินฝืดองค์การค้าฯ เป็นข้ออ้างขององค์การค้าทยอยเลิกจ้างพนักงานและเจ้าหน้าที่มาอย่างต่อเนื่อง สลับกับการเรียกร้องขอความเป็นธรรมของลูกจ้าง ผ่านสหภาพแรงงานองค์การค้าฯ

 

แต่จำนวนหนี้สิ้นองค์การค้าฯเพิ่มทวีคูณ และล่าสุดก่อนประกาศเลิกจ้างพนักงานและเจ้าหน้าที่ จำนวน 961คนเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2563 นั้น ปรากฏว่าองค์การค้าฯมีหนี้สินจำนวนกว่า 6,700 ล้านบาท หลังขาดทุนต่อเนื่องมา 15 ปี หรือหลังจากเกิดการควบรวมตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด