ข่าว

ปรับปรุงค่าใช้จ่าย "โควิด-19" ครม. เห็นชอบเพิ่มหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

ครม. เห็นชอบหลักเกณฑ์กำหนดค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วย "โควิด-19" ฉบับที่ 6 เพิ่มเติมรายการที่มีความจำเป็นเพื่อให้การรักษาช่วยชีวิตผู้ป่วยทันท่วงที

 

นางสาว ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงสถานการณ์ "โควิด-19" ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (12 ตุลาคม 2564) ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 6) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีการเพิ่มรายการที่มีความจำเป็นต้องใช้กับผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อให้การดูแลรักษาพยาบาลและช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที

 

 

 

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ฉบับที่ 6 นี้ ได้เพิ่มรายการและปรับปรุงค่าใช้จ่ายในบัญชีแนบท้ายหลายรายการ เช่น เพิ่มรายการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการว่าด้วยวิธี Pooled Saliva ค่าห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Pooled swab ค่าห้องปฏิบัติการด้วยวิธี RT-PCR ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธี antibody ค่าบุคลากรที่จัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าบริการตรวจเยี่ยมของแพทย์ทางออนไลน์ เป็นต้น

หลักเกณฑ์ฉบับที่ 6 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ครม. มีมติอนุมัติเป็นต้นไป