ข่าว

กรมอุตุฯ โชว์แผนผัง "น้ำท่วม" เทียบปี54 ย้ำไม่ต้องตกใจ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา วอนประชาชนอย่าได้ตระหนก ภาวะน้ำหลาก ยืนยันปริมาณฝนปีนี้ ยังไม่มากเท่าปี54 และมีโอกาสน้อยมากที่กรุงเทพ และจังหวัดใกล้เคียง จะเกิด "น้ำท่วม"

ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา  เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยรุนแรงที่หลายจังหวัดกำลังประสบอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง นั้น หลายคนมีความกังวลว่า จะมี "น้ำท่วม" หนักเหมือนปี 2554 หรือไม่  

 

กรมอุตุฯ โชว์แผนผัง \"น้ำท่วม\" เทียบปี54 ย้ำไม่ต้องตกใจ

กรมอุตุนิยมวิทยา ขอยืนยันว่า สถานการณ์อุทกภัย "น้ำท่วมดังกล่าวมีความแตกต่างจากปี 2554 ซึ่งหากวิเคราะห์จากสถิติข้อมูลอุตุนิยมวิทยา พบว่า ภาพรวมของการเกิด "น้ำท่วมใหญ่ปี 2554 กับปี 2564 จะมีความแตกต่างกัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบปริมาณฝนที่ตกระหว่างเดือนมกราคม ถึงกันยายน พบว่าในปี 2554 ปริมาณฝนเกือบทุกภาคสูงกว่าปี 2564 ยกเว้นภาคตะวันออกที่ปี 2564 สูงกว่า ปี 2554 เล็กน้อย และในภาพรวมทั้งประเทศ พบว่า ปี 2554 มีฝนมากกว่า ปี 2564 ถึง 20%
         

2. เปรียบเทียบพื้นที่และการกระจายของฝน ตั้งแต่ช่วงก่อนและเข้าสู่ฤดูฝน พบว่า ในปี 2554 พื้นที่ที่มีฝนตกและตกต่อเนื่องได้แก่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคกลางตอนบน ทำให้มีปริมาณน้ำสะสมเป็นจำนวนมากในลุ่มน้ำสายหลัก  รวมทั้งเขื่อนและอ่างเก็บน้ำต่างๆ เต็มความจุตั้งแต่ต้นปี และในช่วงกลางฤดูฝนถึงปลายฤดูฝน การระบายน้ำสามารถทำได้น้อยเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่อง ทั้งเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อน ขณะที่ในปี 2564 ช่วงก่อนเข้าสู่ฤดูฝน (เม.ย.- ต้น พ.ค.) การกระจายฝนดี แต่เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนพบว่า ปริมาณฝนที่ตกน้อยลง โดยเฉพาะช่วงปลายเดือน พ.ค. ถึง มิ.ย.มีปริมาณฝนน้อยและบางพื้นที่มีฝนทิ้งช่วงหลายสัปดาห์ 
 

 

3.เปรียบเทียบอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อน พบว่า ในปี 2554 เดือนมิถุนายน ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย และในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2554 ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลง "น้ำท่วม" 

 

จากพายุดีเปรสชัน “ไหหม่า” ในประเทศลาว ทำให้มีฝนตกหนัก หลายพื้นที่ ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2554  ฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน “นกเตน” ที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดน่าน นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากพายุอีก 3 ลูก ได้แก่ พายุ ไห่ถาง เนสาด และนัลแก

 

ขณะที่ในปี 2564  ช่วงปลายฤดูฝน เดือน กันยายน มีพายุที่เข้าสู่ประเทศไทยเพียงลูกเดียวคือ พายุดีเปรสชั่น “เตี้ยนหมู่”  ดังนั้น จึงมีโอกาสน้อยมากที่กรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงจะเกิดน้ำท่วมแบบปี 2554   ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการและการระบายน้ำเป็นสำคัญ

 

จึงขอให้ประชาชนอย่าได้ตระหนก "น้ำท่วมและขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา หน่วยงานของทางราชการ  เป็นระยะๆ  หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพื่อเติม สามารถสอบถามได้ที่ เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา หรือ สายด่วน  1182 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ