ข่าว

เช็กที่นี่ "น้ำท่วม" ถนน ตำรวจทางหลวง สรุปสถานการณ์ ทุกเส้นทาง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ตำรวจทางหลวง สรุปสถานการณ์ "น้ำท่วม" ทุกเส้นทาง พบมีระดับน้ำสูงหลายพื้นที่ พร้อมเตือนใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง

กองบังคับการตำรวจทางหลวง สรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง ดังนี้ พื้นที่จังหวัดที่มี "น้ำท่วม" /ดินสไลด์ การจราจรผ่านไม่ได้ 33 แห่ง โดยมีเส้นทางดังต่อไปนี้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดชัยภูมิ
-เส้นทางหลวง 201 บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม อ.จัตุรัส กม.ที่ 115+800 ถึง 125+000 เป็นช่วง ๆ ระดับน้ำสูง 40 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้

-เส้นทางหลวง 2170  วัดปทุมชาติ - หนองจาน อ.จัตุรัส  กม. 0+500 ถึง 3+600 ระดับน้ำสูง 40 ซม. ทางเลี่ยง ทล.225 , ทล.2359 , ทล.2051 การจราจรผ่านไม่ได้

 

เช็กที่นี่ \"น้ำท่วม\" ถนน ตำรวจทางหลวง สรุปสถานการณ์ ทุกเส้นทาง


-เส้นทางหลวง 2179  จัตุรัส – บำเหน็จณรงค์ อ.จัตุรัส
กม. 0+500 ถึง 4+100 ไหลกัดเซาะใต้คอสะพาน จราจรผ่านไม่ได้

-เส้นทางหลวง 225  หนองบัวระเหว – ชัยภูมิ ช่วง กม.ที่ 230+913 ไหลหลากกัดเซาะใต้สะพาน ทางเลี่ยง ทล.2354 ซับใหญ่ – หนองบัวระเหว จราจรผ่านไม่ได้


จ.ขอนแก่น เส้นทางหลวง 2065  พล - ลำชี อำเภอแวงน้อย ช่วง กม.ที่ 33+000 ถึง 34+500 ระดับน้ำสูง 50 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้

 

ภาคกลาง จ.สุโขทัย เส้นทางหลวง 12  เมืองเก่า – สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย ช่วง กม.ที่ 166+230 ถึง 171+270 ด้านซ้ายทาง ระดับน้ำสูง 45 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ เดินทางจากตากไปพิษณุโลก ให้ใช้ทางเลี่ยง ทล.12 163+543 แยกบ้านนา เลี่ยงทาง 1272 แทน 

-เส้นทางหลวง 101  คลองโพธิ์ - ท่าช้าง อ.เมืองสุโขทัย กม. 79+969 ถึง 82+200 น้ำสูง 50 ซม. จราจรผ่านไม่ได้ 

-เส้นทางหลวง 125  แจกัน - บ้านสวน อ.ศรีสำโรง กม. 14+450 ถึง 19+400 ระดับน้ำสูง 50 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ 

-เส้นทางหลวง 1195  สุโขทัย - เตว็ดใน อ.เมืองสุโขทัย กม. 0+000 ถึง 1+900 น้ำสูง 20 ซม. จราจรผ่านไม่ได้ 

-เส้นทางหลวง 1347  วัดโคก - สระบัว อ.ศรีสำโรง กม. 0+000 ถึง 5+284 เป็นช่วง ๆ น้ำสูง 20 ซม. จราจรผ่านไม่ได้ เดินทางจากตากไปพิษณุโลกให้ใช้ทางเลี่ยง ทล.12 แทน "น้ำท่วม
 

- เส้นทางหลวง 1368  บ้านกล้วย - คลองยาง อ.เมืองสุโขทัย ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 2+913 "น้ำท่วม" 35 ซม. ปิดการจราจรที่ กม.0+000 ถึง 0+800 การจราจรผ่านได้ไม่สะดวก

จ.ลพบุรี ทางหลวง 205  คลองห้วยไผ่ – เทศบาลลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล กม. 68+000 ถึง 71+000 น้ำสูง 40 ซม. จราจรผ่านไม่ได้ เดินทางไป จ.ลพบุรี
-ทางหลวง 205  เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ กม. 80+700 ถึง 81+200 ด้านซ้ายและขวาทาง น้ำสูง 60 ซม. การจราจรผ่านได้ไม่สะดวก
-เส้นทางหลวง 2243  บัวชุม - สี่แยกบัวชุม อ.ชัยบาดาล กม. 0+340 สะพานทรุดตัว การจราจรผ่านไม่ได้

-เส้นทางหลวง 2243  บัวชุม - สี่แยกบัวชุม อ.ชัยบาดาล กม. 0+800 ถึง 20+500 ซ้ายและขวาทาง "น้ำท่วม" 50 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ 

-เส้นทางหลวง 2243  บัวชุม - สี่แยกบัวชุม อ.ชัยบาดาล ช่วง กม.ที่ 1+400 ระดับน้ำสูง 40 ซม. ทางขาด ใช้ทางเลี่ยงเข้าหมู่บ้านแทน การจราจรผ่านไม่ได้ 

จ.กำแพงเพชร ทางหลวง1  โนนปอแดง - ปากดง อำเภอเมือง กม. 419+036 จุดกลับรถคลองพะยอม ระดับน้ำสูงการจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน 

-เส้นทางหลวง 1  โนนปอแดง - ปากดง อ.เมือง กม. 432+030 จุดกลับรถคลองสุวรรณ น้ำสูง 180 ซม. จราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน

-เส้นทางหลวง1  โนนปอแดง - ปากดง อ.เมือง กม. 431+701 จุดกลับรถคลองสุวรรณ น้ำสูง 180 ซม. จราจรผ่านไม่ได้

-เส้นทางหลวง 1117  คลองแม่ลาย - อุ้มผาง อ.คลองลาน กม. 432+030 ดินสไลด์ ด้านซ้ายทางและขวาทาง การจราจรผ่านไม่ได้

 

เช็กที่นี่ \"น้ำท่วม\" ถนน ตำรวจทางหลวง สรุปสถานการณ์ ทุกเส้นทาง

 

จ.พระนครศรีอยุธยา เส้นทางหลวง 33  นาคู - ป่าโมก   
 กม. 36+000 ถึง 36+400 จุดกลับรถใต้สะพานฝั่งป่าโมก) "น้ำท่วม" 35 ซม. จราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน 

-ทางหลวง 32  นครหลวง - อ่างทอง กม. 32+607 จุดกลับรถใต้สะพานคลองกะท่อ "น้ำท่วม" 100 ซม. จราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน

- กม.ที่ 39+843 จุดกลับรถใต้สะพานวัดดอกไม้ น้ำสูง 55 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน 
 

-ช่วง กม. 43+719 จุดกลับรถใต้สะพานหลวงปู่ทวด "น้ำท่วม" 55 ซม. จราจรผ่านไม่ได้ 

 

จ.สุพรรณบุรี  ทางหลวง 33  สุพรรณบุรี - นาคู อ.เมือง  กม. 9+886 สะพานคลองทับน้ำ "น้ำท่วม" 55 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน 
-เส้นทางหลวง 340  สาลี - สุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า กม. 59+674 สะพานศาลเจ้าแม่ทับทิม ระดับน้ำสูง 100 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ 

จ.นครสวรรค์ ทางหลวง 11  ตากฟ้า - ไดตาล อ.ท่าตะโก  สะพานบริเวณ กม.68+725 น้ำได้กัดเซาะคอสะพาน การจราจรผ่านไม่ได้ เดินทางไป   จ.พิจิตร ใช้ ทล.1145 แทน คาดว่า จะผ่านได้วันที่ 30 กันยายน 2564
-ทางหลวง 1  บ้านหว้า - วังไผ่ อ.เมืองนครสวรรค์ กม. 339+600 ใต้สะพานเดชาติวงศ์ "น้ำท่วม" 120 ซม. ให้ไปกลับรถข้างหน้าแทน 
-ทางหลวง 1  วังไผ่ - โนนปอแดง  กม. 377+342 การจราจรผ่านได้ไม่สะดวก 

 

เช็กที่นี่ \"น้ำท่วม\" ถนน ตำรวจทางหลวง สรุปสถานการณ์ ทุกเส้นทาง

 
-ทางหลวง 1072  ลาดยาว - เขาชนกัน กม. 44+665 ด้านซ้ายและขวาทาง คอสะพานทรุดตัว ใช้ทางเลี่ยงเดินทาง จากอำเภอลาดยาว ทล.1072 กม.22+300 เลี้ยวซ้ายเข้า ทล.3013 กม.42+900 มุ่งหน้าสู่อำเภอชุมตาบง ทล.3473 กม.27+500 เลี้ยวขวาเข้าสู่ ทล.3504 มุ่งหน้าไปสู่

จ.กำแพงเพชร 
-ทางหลวง 3013  คลองแบ่ง - ลาดยาว อ.ลาดยาว  กม. 44+400 ด้านซ้ายและขวาทาง การจราจรผ่านได้ไม่สะดวก 

จ.อุทัยธานี ทางหลวง 3456  หนองกระดี่ - คลองข่อย อ.ทัพทัน  กม. 3+604 สะพานโคกหม้อ "น้ำท่วม" 80 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ เดินทางไป  อ.ลานสัก ใช้ทางเลี่ยงท้องถิ่น 

ภาคตะวันตก จ.ตาก ทางหลวง 1175  ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี   กม. 54-55 มีคันทางทรุดตัว การจราจรผ่านไม่ได้ "น้ำท่วม"

 


 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ