ข่าว

"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร" เสริมแกร่งนาแปลงใหญ่ไผ่รอบ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร" เสริมแกร่งนาแปลงใหญ่ไผ่รอบ สู่ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน

 

 

กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลไผ่รอบตั้งอยู่ที่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เมื่อ ปี 2562 ปัจจุบันมีสมาชิก 40 รายพื้นที่การผลิต 1,200 ไร่ ความเข้มแข็งจากการรวมกลุ่มทำให้ได้รับการพัฒนาต่อยอดด้านการพัฒนาการผลิตและการตลาดเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

 

 

โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด นำไปสู่การพัฒนาเป็นกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐานการผลิตข้าวที่ได้รับการรับรอง ทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน

 

\"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร\" เสริมแกร่งนาแปลงใหญ่ไผ่รอบ

 

 

นายอัครสิชฌ์ มหาจิราศิริ  ผู้อำนวยการ "ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร" กล่าวว่า สำหรับโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในจังหวัดพิจิตร กรมการข้าว โดย "ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร" มีภารกิจในการดำเนินการส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรที่ทำนาแปลงใหญ่ ในจังหวัดพิจิตร

 

 

ปีที่ผ่านมามีกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจำนวน 31 แปลง เป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 2563 2564 การดำเนินการในภาพรวมที่ผ่านมา ในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรรวมตัวกัน เพื่อที่จะลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกร

 

 

\"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร\" เสริมแกร่งนาแปลงใหญ่ไผ่รอบ

 

 

 

\"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร\" เสริมแกร่งนาแปลงใหญ่ไผ่รอบ

 

 

โดยผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ สามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตได้ในอัตรา 500 บาท ถึง 1,000 บาทต่อไร่ และสามารถเพิ่มผลผลิตได้ ในอัตรา 50 กิโลกรัม ถึง 100 กิโลกรัมต่อไร่

 

 

 

 

นอกจากนั้นทาง "ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร"  ได้ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ทำนาภายใต้มาตรฐาน GAP เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตข้าวของกลุ่ม อีกทั้งกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่เหล่านี้ยังสามารถที่จะตกลงซื้อขายกับโรงสีที่มีการผลิตข้าวคุณภาพมาตรฐานเพื่อทำการส่งออกต่างประเทศได้อีกด้วย

 

 

\"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร\" เสริมแกร่งนาแปลงใหญ่ไผ่รอบ

 

 

ทางกรมการข้าวโดย "ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร"  ได้มีการสนับสนุน
ในส่วนของปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ ซึ่งสามารถทำให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายได้ อย่างเป็นที่น่าพอใจของกลุ่มเกษตรกร

 

 

 

 

ด้านนายชรินทร์  อังเพชร ประธานกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลไผ่รอบ กล่าวว่า เดิมก่อนเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นเพียงเกษตรกรที่ต่างคนต่างทำนา ผลิตข้าวขายให้โรงสีอย่างเดียว ขาดอำนาจการต่อรองไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของราคา

 

 

พอเข้ารวมกลุ่มกัน ทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนจากกรมการข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จากกระทรวงเกษตรและหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อาทิเช่น องค์ความรู้ต่างๆทำอย่างไรถึงจะลดต้นทุน การดูแลแปลง การซื้อขายร่วมกัน การพัฒนาเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์สำหรับการปลูกในแต่ละฤดู การรวมกลุ่มทำให้เกิดความเข้มแข็ง มีอำนาจต่อรอง เพิ่มโอกาสทางการตลาด

 

 

อย่างกลุ่มของเราได้ทำสัญญาการซื้อขายกับโรงสีข้าว กับผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์และศูนย์เมล็ดพันธุ์ฯได้มากขึ้น สมาชิกของกลุ่มเกิดความมั่นคงทางรายได้รู้ว่าปลูกข้าวดูแลรักษาอย่างดีตามมาตรฐานจะมีตลาดรับซื้ออย่างแน่นอน ต่างจากเมื่อในอดีต ที่ทำนาแบบไม่มีองค์ความรู้ ขายข้าวให้โรงสี เขารับซื้อเท่าไหร่ก็ต้องยอมขาย

 

 

ปัจจุบันผลการดำเนินงานของกลุ่ม ในด้านการผลิตก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการ ผลผลิตข้าวเฉลี่ยอยู่ที่ 708 กิโลกรัม/ไร่ ต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ย 5,396 บาท/ไร่ หลังจากเข้าร่วมโครงการ ผลผลิตข้าวของกลุ่มอยู่ที่ 852 กิโลกรัม/ไร่ ต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ย 4,848 บาท/ไร่

 

 

ประกอบกับรายได้ที่ก่อนเข้าร่วมโครงการ รายได้สุทธิในการทำนาอยู่ที่ 604บาท/ไร่ หลังจากเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ รายได้สุทธิในการทำนา อยู่ที่ 2,652 บาท/ไร่ จากตัวเลขผลผลิตที่เพิ่มขึ้นรายได้ที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนการผลิตที่ลดลง น่าจะพอเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ชาวบ้านไผ่รอบได้เป็นอย่างดี
 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ