ข่าว

ครม.ไฟเขียวปรับเกณฑ์สินเชื่อช่วย "เอสเอ็มอี" จากผลกระทบ โควิด-19

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ครม. อนุมัติปรับเกณฑ์และเงื่อนไขสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและ "เอสเอ็มอี" จากผลกระทบโควิด-19 หนุนการเข้าถึงเงินทุนแบ่งเบาภาระชำระหนี้ประคองการฟื้นตัวเศรษฐกิจ 

 

สถานการณ์ระบาดโควิด-19 ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย "เอสเอ็มอี" ได้รับผลกระทบอย่างมาก  การได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเพื่อให้เข้าถึงเงินทุนแบ่งเบาภาระชำระหนี้ประคองการฟื้นตัวเศรษฐกิจ ปรับปรุงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการสินเชื่อ เป็นสิ่งจำเป็น

 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับดำเนินโครงการจำนวน 135 ล้านบาท  

 

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ปรับปรุง ได้แก่ วัตถุประสงค์การกู้ ให้ครอบคลุมถึงการลงทุน ขยายและปรับปรุงกิจการ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจจากเดิมที่จะให้สินเชื่อเฉพาะการเสริมสภาพคล่องเท่านั้น  

 

 

ปรับปรุงระยะเวลาการกู้จากเดิมไม่เกิน 5 ปี เป็นไม่เกิน 10 ปี โดยปลอดชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 2 ปี โดยให้รวมถึงลูกหนี้ที่ได้รับสินเชื่อไปก่อนมีการปรับปรุงรายละเอียดครั้งนี้ด้วย โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ดำเนินโครงการ จะประสานติดต่อลูกหนี้เพื่อดำเนินตามขั้นตอนต่อไป 

 

 

ปรับปรุงเงื่อนไขการชดเชยของรัฐบาล ที่จะชดเชยความเสียหายที่เกิดจากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(NPL) ร้อยละ 100 สำหรับ NPL ไม่เกินร้อยละ 40 ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ จากเดิมที่กำหนดชดเชยร้อยละ 100 สำหรับกรณี NPL ไม่เกินร้อยละ25 และชดเชยร้อยละ 50 กรณี NPL เกินร้อยละ 25 แต่ไม่เกินร้อยละ 40 

 

 


 

 

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า การปรับปรุงเกณฑ์และเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อในครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยและ "เอสเอ็มอี" เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น และสามารถช่วยแบ่งเบาภาระการผ่อนชำระหนี้เพื่อประคับประคองการฟื้นฟูธุรกิจให้สามารถดำเนินการได้ต่อไป

 

 

รวมถึงช่วยให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจในการปล่อยสินเชื่อเพิ่มมากขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังมีความไม่แน่นอน

 

 

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังรายงานว่าโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย "เอสเอ็มอี" ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19  ได้รับอนุมัติจาก ครม. เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563  ซึ่ง ณ วันที่ 24 ส.ค. 2564 ธพว. ได้อนุมัติสินเชื่อตามโครงการแล้ว 4,639 ราย เป็นเงิน 8,008 ราย จากวงเงินทั้งโครงการ 10,000 ล้านบาท มีวงเงินคงเหลือ 1,992 ล้านบาท  

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ