ข่าว

ครม. ไฟเขียว "แผนก่อหนี้ใหม่" 1.34 ล้านล้านบาท

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

คณะรัฐมนตรี อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ปีงบประมาณ 65 ทั้ง "แผนก่อหนี้ใหม่" 1.34 ล้านล้านบาท-บริหารหนี้เดิมและแผนการชำระหนี้

 

กรณีกระทรวงการคลังเสนอต่อคณะรัฐมนตรี อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอซึ่งประกอบด้วย 1. "แผนการก่อหนี้ใหม่"  2.แผนการบริหารหนี้เดิมและ 3.แผนการชำระหนี้ นั้น

 

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งประกอบด้วย 1. "แผนการก่อหนี้ใหม่" วงเงินรวม 1,344,783.84 ล้านบาท 2.แผนการบริหารหนี้เดิม วงเงินรวม 1,505,369.64 ล้านบาท 3.แผนการชำระหนี้ วงเงินรวม 339,291.87 ล้านบาท

 

 

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นกรอบในการ "กู้เงิน" สำหรับรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ในการ "กู้เงิน" ประกอบด้วย

 

 

(1) "การกู้เงิน "เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ

 

 

(2)"การกู้เงิน"เพื่อดำเนินโครงการ "เงินกู้" เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามมาตรการในการแก้ไขกรณีงบประมาณรายจ่ายลงทุนมีจำนวนน้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 

 

(3) "การกู้เงิน"ภายใต้แผนงานตาม พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 

 

 

(4) "การกู้เงิน"เพื่อการลงทุนในโครงการต่าง ๆ อาทิเช่น โครงการรถไฟทางคู่ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า เป็นต้น

 

 

(5) "การกู้เงิน" เพื่อเสริมสภาพคล่องของรัฐวิสาหกิจ

 

 

(6)การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้และชำระหนี้ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ 

 

 

ทั้งนี้การคาดการณ์หนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 ภายใต้แผนบริหารหนี้สาธารณะนี้ จะอยู่ที่ร้อยละ 62.69 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 70 ตามกรอบการบริหารหนี้สาธารณะกรอบใหม่ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

 

 

 

 

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังคาดว่าการลงทุนในแผนงานโครงการต่าง ๆ ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะจะทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพื่อรองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจภายหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 มีแนวโน้มคลี่คลาย

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด