ข่าว

ฉากกั้นโควิด-19 แนะติดตั้งบนรถ "แท็กซี่" เพื่อความปลอดภัย แต่ไม่ได้บังคับ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมการขนส่งทางบก แจง ไม่มีการบังคับติดตั้งฉากป้องกันโควิด -19 กั้นห้องโดยสารในรถแท็กซี่ ตามที่มีข่าวแชร์ในโลกโซเซียล

หลังจากที่ กระทรวงคมนาคม เปิดกิจกรรม "ปล่อยขบวนรถแท็กซี่ติดฉากกั้นแบบ New Normal  ภายใต้โครงการยกระดับความปลอดภัย และความมั่นใจในการใชับริการรถยนต์รับจ้าง บรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบายของเชื้อโรค  โดยเฉพาะรถขนส่งสาธารณะ ที่ผู้ขับรถและผู้โดยสารอยู่ในพื้นที่ใกล้กัน

 

ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ และยกระดับความปลอดภัย จึงได้มีการติดตั้งฉากกั้นระหว่าง ผู้ขับรถและผู้โดยสาร เพื่อป้องกันละอองฝอยจากการพูดคุย ไอ จาม ช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยในระยะแรกจะเป็นการนำร่อง ติดตั้งฉากกั้นในรถแท็กซี่ ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3,000 คัน 
 

ฉากกั้นโควิด-19 แนะติดตั้งบนรถ "แท็กซี่" เพื่อความปลอดภัย แต่ไม่ได้บังคับ

 

ปรากฎว่า ในสื่อสังคมออนไลน์ มีการเผยแพร่ข่าวสาร เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กรมขนส่งฯ บังคับรถแท็กซี่ติดตั้งฉากกั้นโควิด-19 ทุกคัน ซึ่งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

 

ทางกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า กรมการขนส่งทางบกสนองรับนโยบายมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือเยียวยาให้ผู้ขับรถแท็กซี่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ และดำเนินการโครงการยกระดับความปลอดภัยและความมั่นใจในการใช้บริการรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน

 

โดยในระยะแรก จะนำร่องกับรถแท็กซี่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 3,000 คันก่อน เพื่อติดตั้งฉากกั้นระหว่างผู้ขับรถและผู้โดยสาร  ช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และยังช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจในการใช้บริการรถสาธารณะอีกด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวมิได้บังคับทุกคันแต่ประการใด

 

ฉากกั้นโควิด-19 แนะติดตั้งบนรถ "แท็กซี่" เพื่อความปลอดภัย แต่ไม่ได้บังคับ

 

 

ทั้งนี้ แท็กซี่กลุ่มนำร่องจะประกอบด้วย รถแท็กซี่นิติบุคคลจากสมาคม สหกรณ์ต่างๆ และรถแท็กซี่บุคคลธรรมดา ซึ่งมีทั้งรถแท็กซี่ขนาดกลางและขนาดใหญ่ รถที่ติดตั้งฉากกั้นจะแสดงเครื่องหมายบริเวณกระจกด้านหน้ารถเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น ในอัตราค่าโดยสารเท่ากับแท็กซี่ทั่วไป และกรมการขนส่งทางบกจะติดตามประเมินผลความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ใช้บริการผ่าน QR Code ที่ติดไว้ที่ฉากกั้นในรถแท็กซี่ทุกคัน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาขยายผลต่อไป


ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จาก กรมการขนส่งทางบก สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dlt.go.th/th หรือ โทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

อ่านข่าวที่น่าสนใจ

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ