ข่าว

"ส.ป.ก." ไฟเขียว งบกองทุนปี 65 วงเงินกว่า 200 ล้าน พัฒนาเกษตรยั่งยืน

"ส.ป.ก." ไฟเขียว งบกองทุนปี 65 วงเงินกว่า 200 ล้าน พัฒนาเกษตรยั่งยืน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ส.ป.ก." ไฟเขียว พัฒนาเกษตรยั่งยืน โดยที่ประชุมได้อนุญาตการใช้ประโยชน์และอนุมัติงบประมาณกองทุนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงินรวมกว่า 200 ล้านบาท

 

 

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(คปก.) ครั้งที่ 4/2564

 

 

ผ่านระบบประชุมทางไกล Application: Zoom ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ห้องประชุมจำลอง อัตนโถ ส.ป.ก.ถนนราชดำเนินนอก และห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดที่เกี่ยวข้อง

 

 

ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาอนุญาตการใช้ประโยชน์และอนุมัติงบประมาณกองทุนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงินรวมกว่า 200 ล้านบาท

 

นายเฉลิมชัย กล่าวว่า สำหรับโครงการที่ได้รับการอนุมัติเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจาก คปก. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ มีมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท ประกอบไปด้วย โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

 

 

คือโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน โครงการศูนย์บริการประชาชนในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการจัดที่ดินชุมชนแปลงที่อยู่อาศัยของเกษตรกร โครงการสำรวจรังวัดปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network 

 

 

และโครงการเพื่อการดำเนินงานในการดูแลและพัฒนาเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นการอนุมัติงบประมาณเพื่อใช้ในการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ให้มีศักยภาพเพื่อ
เกษตรกรรมสูงสุด

 

 

ซึ่งการใช้จ่ายเงินกองทุนดังกล่าวเป็นการใช้ตามแผนการใช้จ่ายโครงการเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เร่งด่วน และเป็นภารกิจของ "ส.ป.ก." โดยตรงแต่ไม่ได้รับเงินงบประมาณ

 

 

 

 

 

"ส.ป.ก." ไฟเขียว งบกองทุนปี 65 วงเงินกว่า 200 ล้าน พัฒนาเกษตรยั่งยืน

 

 

นอกจากนี้ คปก. ได้อนุมัติการใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดินกว่า 10 แห่ง เพื่อประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินในการยกระดับคุณภาพชีวิตและอำนวยความสะดวกเกษตรกร

 

 

"ส.ป.ก." ไฟเขียว งบกองทุนปี 65 วงเงินกว่า 200 ล้าน พัฒนาเกษตรยั่งยืน

 

 

อาทิ การอนุญาตให้ใช้ที่ดินของส่วนราชการเพื่อจัดตั้งโรงเรียนมัธยม ศาสนสถาน สำนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรของเกษตรกรในพื้นที่เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนก๊าซแอลพีจีในครัวเรือน 

 

 

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวเสริมว่า  การอนุมัติโครงการและการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินโดยเฉพาะในโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ระบบวนเกษตร และการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่จะช่วยต่อยอดและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

 

 

และเป็นไปตามอีกภารกิจหลักของ "ส.ป.ก." ที่ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ให้มีความเหมาะสมกับการอยู่อาศัยโดยสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานและรัชกาลที่ 10ทรงสืบสานและต่อยอด
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด