ข่าว

"สืบพงษ์" อธิการบดี ม.รามฯ คนใหม่ ยืนยันจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

“สืบพงษ์ ปราบใหญ่” อธิการบดี ม.รามฯ คนใหม่ ยืนยันจะทำหน้าที่ในตำแหน่งให้ดีที่สุด ชูธง “เข้าใจ เข้าถึง และเป็นธรรม” พัฒนาม.รามฯ ให้ก้าวหน้า เน้นการสื่อสารที่ถูกต้อง การบริการที่เข้าถึงง่าย และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของสังคม

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ​ผศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และรับมอบงานในตำแหน่งอธิการบดี ม.รามฯ จาก ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์เทพ วิฑิตอนันต์ ประธานสภาคณาจารย์ และว่าที่พันตรี ดร.โยธิน ไพรพนานนท์ ประธานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัย เป็นสักขีพยาน ตลอดจนมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดี  ณ ห้องประภาศน์ อวยชัย อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

​โอกาสนี้ ผศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวในโอกาสรับตำแหน่งว่า ตลอดระยะเวลาที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 เป็นต้นมา ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในทุกๆ ด้าน พร้อมทั้งได้ร่วมกิจกรรมและงานต่างๆของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ 

 

 

"เพราะเชื่อมั่นว่าการเข้ามาอยู่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรต้องเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร เรียนรู้งานและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์กับองค์กรมากที่สุด"ผศ.ดร.สืบพงษ์ กล่าว

 

 

​“ขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และชาวรามคำแหงทุกคนที่ช่วยนำพามหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้เจริญก้าวหน้า ยืนหยัดเป็นมหาวิทยาลัยของสังคมและประชาชนตลอดมา

 

ผศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดี ม.รามคำแหง

 

และขอให้ทุกคนช่วยกันร่วมแรงร่วมใจทำงานอย่างเต็มความสามารถ ฝ่าฝันอุปสรรค สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆของบ้านเมือง เพื่อรามคำแหงต่อไป”ผศ.ดร.สืบพงษ์ กล่าว

​อธิการบดี ม.รามฯ  กล่าวต่อไปว่า​ภารกิจที่หนักหน่วงในวันข้างหน้าจะสำเร็จลุล่วงไปได้ก็เพราะทุกชีวิตในรั้วรามคำแหง ช่วยกันทำงานและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เพื่อไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จที่ตั้งไว้

 

 

"จากนี้จะตั้งใจทำหน้าที่ในตำแหน่งอธิการดีให้ดีที่สุด และสานต่อสิ่งต่างๆให้สำเร็จ หากมีข้อปฏิบัติหรือสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องเป็นปัญหา ก็จะทบทวนและแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ"ผศ.ดร.สืบพงษ์ กล่าวให้คำมั่น 

 

 

พร้อมทั้งทุ่มเททำงานร่วมกับบุคลากรอย่าง “เข้าใจ เข้าถึง และเป็นธรรม” พัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าโดยเน้นการสร้างการรับรู้ สื่อสารที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน และการบริการที่เข้าถึงง่าย รวมทั้งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

"และขอฝากนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงว่า ก่อนจะตัดสินใจทำสิ่งใด ขอให้คิดให้รอบครอบถี่ถ้วน และมาพูดคุยปรึกษาหารือกันก่อนทำสิ่งต่างๆ และขอให้ช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับมหาวิทยาลัย"ผศ.ดร.สืบพงษ์ กล่าวในที่สุด

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ