ข่าว

ราชกิจจาฯโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "ผู้ว่าปู" และผวจ. มีผลอย่างเป็นทางการเแล้ว

ราชกิจจาฯโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "ผู้ว่าปู" และผวจ. มีผลอย่างเป็นทางการเแล้ว
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในส่วนของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและ "ผู้ว่าราชการจังหวัด" รวมถึงการแต่งตั้ง "ผู้ว่าปู" มีผลอย่างเป็นทางการแล้ว

 

เมื่อวันที่ 14  ก.ย.ที่ผ่านมา "าชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยในส่วนของกระทรวงมหาดไทยในการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงและ"ผู้ว่าราชการจังหวัด"มีผลอย่างเป็นทางการแล้ว 

 

ทั้งนี้ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าร าชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน ๓ ราย ดังนี้

 

๑. นายณรงค์ รักร้อย พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี สำนักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปลัดกระทรวง

 

๒. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง สำนักงานปลัดกระทรวง

 

๓. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานปลัดกระทรวง

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

วันเดียวกันนั้น  "าชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน ๒๘ ราย  ดังต่อไปนี้ 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด