ข่าว

ด่วน เช็คแบบคำร้อง คุ้มครองสิทธิ์ผู้เสียหายจากคดี"ประสิทธิ์ เจียวก๊ก"

ด่วน เช็คแบบคำร้อง คุ้มครองสิทธิ์ผู้เสียหายจากคดี"ประสิทธิ์ เจียวก๊ก"
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ด่วน ปปง.ประกาศ ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน ในคดี"ประสิทธิ์ เจียวก๊ก" ฉ้อโกง มีผลบังคับใช้แล้ว เช็คแบบยื่นคำร้อง รีบแจ้งภายใน 30 วัน

 

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.64  ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน

 

เนื้อหาระบุว่า  ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กับพวก จำนวน ๘๙ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน)

 

นับตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ ของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙

 

จึงขอให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทำความผิดดังกล่าวข้างต้นและไม่อาจ ดำเนินการเพื่อขอคืนทรัพย์สินหรือชดใช้คืนความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่นหรือดำเนินการ ตามกฎหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล

 

ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจำนวนความเสียหายที่ได้รับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง. ภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

ทั้งนี้ การดำเนินการยื่นคำร้องดังรายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.  2564

 

ชลธิชา ดาวเรือง ผู้อำนวยการกองคดี ๓ หัวหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ ส านักงาน ปปง.

 

ด่วน เช็คแบบคำร้อง คุ้มครองสิทธิ์ผู้เสียหายจากคดี"ประสิทธิ์ เจียวก๊ก"

อ่านรายละเอียด 

ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน [ราย นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กับพวก]

 

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 64   ได้มีความเคลื่อนไหวจากกลุ่มผู้เสียหายที่ร่วมลงทุนกับเครือข่ายธุรกิจของนายประสิทธิ์ ​เจียว​ก๊ก​ ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงประชาชน ที่ร่วมกันกับนายกิตติศักดิ์ เย็นนานนทน์ รองประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือนายประสิทธิ์และพวก

 

ได้เดินทางมายื่นคัดค้านการประกันตัวนายประสิทธิ์​และนายกิตติศักดิ์ เนื่องจากมีความกังวลว่าหากผู้ต้องหาได้รับการปล่อยชั่วคราวจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานในคดีนี้

 

โดยหนึ่งในผู้เสียหาย เปิดเผยว่า วันนี้ต้องการมาให้กำลังใจ และขอความเมตตาจากศาล เพื่อคัดค้านการประกันตัวนายประสิทธิ์ เพราะกังวลว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน และจะนำเอาทรัพย์สินทั้งหมดหลบหนีไป

 

นอกจากนี้  กลุ่มผู้เสียหายยังได้นำหลักฐานมอบให้พนักงานสอบสวนกองปราบปราม เพื่อให้ตรวจสอบเส้นทางการเงิน และการโอนซื้อขายหุ้นของบริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน) รวมทั้ง เส้นทางการทำธุรกรรมทางการเงินของผู้ต้องหาที่ใกล้ชิดกับนายประสิทธิ์

 

เนื่องจากทางกลุ่มผู้ต้องหามีการซื้อขายหุ้นมูลค่าหลายสิบล้านบาท ซึ่งกลุ่มผู้เสียหาย มองว่าเป็นการยักย้ายถ่ายเทเงินและทรัพย์สินต่างๆของเครือข่ายกลุ่มนี้อีกด้วย

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด