ข่าว

นายกฯ ตั้งคณะทำงานสอบ "ปมดาวเทียมไทยคมฯ"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พล.อ.ประยุทธ์ นายกฯ ลงนาม แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการดำเนินการ"ปมดาวเทียมไทยคมฯ "ตั้ง พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นั่งประธานฯ

 

 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตามสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ

 

 

โดยมีนายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นที่ปรึกษา พลเอกวิทวัส  รชตะนันทน์ อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานกรรมการ นายมงคลชัย  สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ  

 

 

ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าว มีอำนาจในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ความเป็นมาและการดำเนินการต่าง ๆ ตามสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ระหว่างกระทรวงคมนาคม และบริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

  

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง :ครม.ผ่าทางตัน"ดาวเทียมไทยคม"

                           จับพิรุธ "ปมดาวเทียมไทยคม4" 

 

 

รวมถึงนิติสัมพันธ์อื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาดังกล่าวในสมัยรัฐบาลต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ เสนอมายังคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้

 

 

ตลอดจนให้คำแนะนำแก่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการเจรจาและดำเนินการในเรื่องดังกล่าว และการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7กันยายน 2564

 

 

การหาผู้ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่รัฐและประชาชนได้รับ และการแก้ไขปัญหาการดำเนินการภายหลังสัญญาสิ้นสุดโดยกำหนดกรอบในการเจรจาระหว่างคู่สัญญาให้ได้ข้อยุติที่เป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอกได้

 

 

ทั้งนี้ยังให้ประธานกรรมการรายงานผลการตรวจสอบ พร้อม
กับข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ปัญหาที่จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อนายกรัฐมนนตรีเป็นระยะ ๆ ด้วย

 

 

ทั้งนี้นายธนกร ยังเปิดเผยว่าเพื่อให้การตรวจสอบการดำเนินการต่าง ๆ ตามสัญญาและการเตรียมความพร้อมของภาครัฐเมื่อสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศระหว่างกระทรวงคมนาคมและบริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

 

ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ 30 ปี ตั้งแต่วันที่ลงนาม คือ 11 กันยายน
2534 จะสิ้นสุดภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 นี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน ในการรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติด้วย

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ