ข่าว

ครบรอบ 1 ปี จัดตั้งกองบัญชาการ"ตำรวจไซเบอร์"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ครอบรอบปี วันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการ"ตำรวจไซเบอร์" หน่วยงานตำรวจที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

 พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ( ผบช.สอท. ) ถือเป็นผู้นำหน่วยคนแรก ได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทุกรูปแบบ 
 

   อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

   พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ซึ่งได้ให้ความสำคัญ และตระหนักถึงภัย จากอาชญากรรม
ออนไลน์โดยคำนึงความเดือดร้อนของประชาชน  ผดุงความยุติธรรมให้ประชาชนเป็นสำคัญ
ที่ผ่านมากองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) ได้ดำเนินการ
ในทุกมิติ โดยในมิติด้านการการปราบปราม ได้จับกุมผู้กระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในทุก
รูปแบบ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำความผิดทางอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั้ง5 
ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การชักชวนหลอกลงทุน การหลอกยืมเงิน หลอกขายของออนไลน์ การซื้อขายสิ่งของผิด
กฎหมาย การเผยแพร่ข่าวปลอม ข่าวบิดเบือน การละเมิดต่อเด็กและสตรี การพนันออนไลน์ รวมไปถึง
อาชญากรรมข้ามชาติ
ในมิติการป้องกัน ได้เร่งประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ผ่านแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ต่างๆ ร่วมกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประสานงาน หาแนวทางในการป้องกันไม่ให้ตก
เป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ แสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศ การสนับสนุน
ฝึกอบรมบุคลากร สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ 

นอกจากนี้ในด้านการให้บริการประชาชน ได้มีการก่อตั้งที่ทำการส่วนภูมิภาค เพื่อบริการ
ความยุติธรรมให้แก่ประชาชนโดยสะดวก และรวดเร็ว ศูนย์บริการประชาชนตำรวจไซเบอร์ ที่ให้บริการแบบวัน
สตอปเซอร์วิส รับแจ้งความร้องทุกข์ในคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีส าคัญ โดยมีศูนย์รวบรวมข้อมูลต ารวจ
ไซเบอร์ หรือศูนย์ 5C ที่เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ และภาคเอกชน และวิเคราะห์รูปแบบอาชญากรรม เพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน และศูนย์คอลเซ็นเตอร์ หมายเลข 1441 บริการประชาชนทุกเครือข่าย โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยียังคงดำเนินการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ในทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง ต่อไป

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ