ข่าว

ชูแนวคิด "คบเด็กสร้างชาติ" องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นจัดงานวันปราบโกง

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เตรียมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 6 ก.ย.นี้ ชูแนวคิด “คบเด็กสร้างชาติ” ร่วมสร้างชาติไทยไร้คอร์รัปชันกับคนรุ่นใหม่ พร้อมชวนหน่วยงาน องค์กรทั้งรัฐ เอกชน ร่วมติดแฮชแท็ก  #ชื่อหน่่วยงาน #วันต่อต้านคอร์รัปชัน2564 #คบเด็กสร้างชาติ  

 

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2564  "ดร.มานะ นิมิตรมงคล" เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ร่วมกับองค์กรสมาชิก และเครือข่าย กำหนดให้วันที่ 6 กันยายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชัน  และได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชันต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตื่นตัว พร้อมปรับเปลี่ยนค่านิยมที่ไม่ยอมรับการโกงทุกรูปแบบ การไม่ยอมให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม  

 

ชูแนวคิด \"คบเด็กสร้างชาติ\" องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นจัดงานวันปราบโกง ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT

 

สำหรับปีนี้ได้กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2564 ภายใต้แนวคิด “คบเด็กสร้างชาติ” ในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564  เวลา 14.00 -16.00 น. โดยจัดรูปแบบ Online Event ผ่าน Facebook Live ทางเฟซบุ๊กองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(https://www.facebook.com/act.anticorruptionThailand) 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

การจัดงานในครั้งนี้ สืบเนื่องจากในปีนี้ ACT ได้จัดงาน ACTkathon: Anti-Corruption VIRTUAL HACKATHON 2021 เพื่อหาไอเดียสร้างเครื่องมือต้านโกงจากคนรุ่นใหม่  และได้คัดเลือก 3 ทีมผู้ชนะของกิจกรรมไปเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้เห็นไอเดียเครื่องมือต่อต้านคอร์รัปชันที่สร้างสรรค์ จากเทคโนโลยีที่แปลกใหม่ และพลังของคนรุ่นใหม่ จึงเป็นที่มาของงานในปีนี้
                                                                                        ชูแนวคิด \"คบเด็กสร้างชาติ\" องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นจัดงานวันปราบโกง                                                                              

ภายในงานประกอบด้วย  การนำเสนอไอเดียเครื่องมือพลิกเกมโกงจาก 3 ทีมผู้ชนะจากงาน ACTkathon 2021 ได้แก่ ทีม กินยกแก๊ง ผลงาน  “Corruption Analysis” ,ทีม ขิงบ้านเรา ผลงาน “ตรวจสอบในระดับท้องถิ่น” และทีม PICA ผลงาน “เรดาร์จับโกง”  การพูดคุยหัวข้อ แผนการต่อยอดเครื่องมือ - What’s next for ACTkathon? เพื่อต่อยอด และสนับสนุนให้ไอเดียพลิกเกมโกงทั้ง 3 ไอเดีย เกิดขึ้นจริง โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผอ.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผอ.สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi), ดร.อนุวรรณ วงศ์พิเชษฐ์  รองผอ.สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ), ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA),  ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ  ผอ.สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) และ ดร.มานะ 

 

นอกจากนี้ยังมี การนำเสนอแนวทางพัฒนาเครื่องมือ ACT Ai ให้รองรับและเชื่อมต่อกับทุกเครื่องมือต้านโกง โดย นายกิตติเดช ฉันทังกูล ผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย), ผศ.ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค, นายณัฐภัทร เนียวกุล  ผู้ดูแลโปรเจ็กต์ ACT Ai  และ คนรุ่นใหม่ทั้ง 5 ทีมเจ้าของไอเดียเครื่องมือพลิกเกมโกง ACTkathon 2021 และปิดท้ายด้วยการพูดถึงความหวัง ความตั้งใจในการสร้างชาติของคนรุ่นใหม่ ทั้ง 5 ทีมเจ้าของไอเดียเครื่องมือพลิกเกมโกง ACTkathon 2021 


    ชูแนวคิด \"คบเด็กสร้างชาติ\" องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นจัดงานวันปราบโกง                                                                                  

ดร.มานะ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19  จำเป็นต้องลดการรวมตัวจัดงานแสดงพลัง ดังนั้นจึงเปลี่ยนรูปแบบการแสดงพลัง ด้วยการเชิญชวนหน่วยงาน องค์กรทั้งราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ร่วมรับชมกิจกรรมผ่านทาง facebook องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 และแชร์ Live หรือรูปถ่ายขณะทำกิจกรรม พร้อมติด hashtag #ชื่อหน่วยงาน #วันต่อต้านคอร์รัปชัน2564 #คบเด็กสร้างชาติ

ข่าวยอดนิยม