ข่าว

ตรวจสอบที่นี่ สพฐ. ออกหนังสือด่วนที่สุด จ่าย "เงินเยียวยานักเรียน" อีกรอบ

ตรวจสอบที่นี่ สพฐ. ออกหนังสือด่วนที่สุด จ่าย "เงินเยียวยานักเรียน" อีกรอบ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โควิด-19 ระบาดหนัก ตลอดภาคเรียนที่1/ 2564 ทำให้จัดการสอนตามปกติในโรงเรียนไม่ได้ ล่าสุด "สพฐ" มีข้อสั่งการให้สถานศึกษาจ่ายเงินอุดหนุนอุปกรณ์เรียน-เครื่องแบบนักเรียนทุกระดับ พร้อมแนะนำวิธีการจ่าย

คืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 กำลังอยู่ในขั้นตอนการโอนเงินให้ผู้ปกครองหรือนักเรียน

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

ล่าสุดมีข้อสั่งการจากหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เพื่อให้เยียวยานักเรียนอีกรอบ หลังพิจารณาแล้วเห็นว่านักเรียนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

 

 

รายงานจากกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) แจ้งว่า ว่า ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.) ได้ลงนามในหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ส่งถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตทั่วประเทศ 

แจ้งเรื่องแนวทางการจ่ายเงินอุดหนุนรายการค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมแนบส่งแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารมาด้วย จำนวน 1 ชุด

 

 

ตรวจสอบที่นี่ สพฐ. ออกหนังสือด่วนที่สุด จ่าย "เงินเยียวยานักเรียน" อีกรอบ

 

 

ทั้งนี้ โดยมีใจความสำคัญสรุปได้ว่า สืบเนื่องจากในส่วนที่ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกธิการ(ศธ.)คืนค่าเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยก่อนหน้านี้สถานศึกษาในสังกัด สพฐ.ได้เริ่มทยอยคืนเงินในส่วนเงินบำรุงการศึกษาแก่ผู้ปกครองและนักเรียนไปแล้ว เช่น ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคืนเงินตั้งแต่ประมาณ 1,000-4,000 บาท แล้วแต่แผนการเรียน, ห้องเรียนปกติ/พิเศษ

 

 

 

ยังเหลือการจ่ายเงินอุดหนุนรายการค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนที่กำลังจะทยอยจ่ายให้กับผู้ปกครองและนักเรียนตามจำนวนเงินอุดหนุนที่ได้รับในแต่ละระดับชั้นเรียน เช่น นักเรียนชั้น ม.6 ได้รับคนละประมาณ 600 บาท 

 

 

(ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และนักเรียนไม่สามารถเดินทางมาโรงเรียนได้)

 

 

ตรวจสอบที่นี่ สพฐ. ออกหนังสือด่วนที่สุด จ่าย "เงินเยียวยานักเรียน" อีกรอบ

 

 

ซึ่งเดิมกำหนดให้สถานศึกษาจ่ายเงินสดให้กับนักเรียนและ/หรือผู้ปกครอง แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังมีความรุนแรง ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ปกครองและนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 

ตรวจสอบที่นี่ สพฐ. ออกหนังสือด่วนที่สุด จ่าย "เงินเยียวยานักเรียน" อีกรอบ

 

สพฐ.จึงได้ออกหนังสือฉบับนี้ เพื่อแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดรับทราบว่า สพฐ.ได้กำหนดวิธีการจ่ายเงิน (เพิ่มเติม) โดยให้สถานศึกษาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ปกครองหรือนักเรียนได้ โดยการดำเนินการวิธีใดนั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกันพิจารณากำหนดวิธีการจ่ายเงินของแต่ละโรงเรียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด