เด่นโซเชียล

ยืนยันหนักแน่น "ATK" 8.5 ล.ชุดจัดซื้อโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีคุณภาพมาตรฐาน อย. 

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สธ.ยันชุดตรวจ "ATK" 8.5 ล้านชุด เพื่อแจกประชาชนตรวจด้วยตนเอง มีกระบวนการจัดซื้อโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีการล็อกสเปก ผ่านคุณภาพมาตรฐาน อย.

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พร้อมด้วยนายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และนายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม แถลงกรณีกระแสการทุจริตจัดซื้อชุดตรวจ ATK
แจกประชาชน 8.5 ล้านชุด ที่รัฐสภา โดยเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ชุดตรวจATK ที่ สปสช.จัดซื้อ 8.5 ล้านชุดเป็นการจัดซื้อแบบการตรวจด้วยตนเอง ผ่านการรับรองจาก อย. ส่วนกรณีเรื่องสเปกมาตรฐานองค์การอนามัยโลกนั้น เป็นความเข้าใจผิด เนื่องจากองค์การอนามัยโลก มีการขึ้นทะเบียนชุดตรวจในภาวะฉุกเฉิน (EUL) จำนวน 4 รายการ เป็นการใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์ แต่ไม่มีการขึ้นทะเบียนแบบตรวจด้วยตนเอง

ยืนยันหนักแน่น "ATK" 8.5 ล.ชุดจัดซื้อโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีคุณภาพมาตรฐาน อย. 

ด้านนายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่าสปสช.มีความประสงค์จัดซื้อชุดตรวจ ATK เพื่อกระจายให้กับประชาชน และมีการตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อ 8.5 ล้านชุด ซึ่งกระบวนการได้มาของ ATK นี้ สปสช. ไม่สามารถซื้อเองได้ ต้องให้กระบวนการอื่นมาจัดซื้อที่เป็นตามคำสั่ง คสช. ก่อนหน้านี้ โดยมีอนุกรรมการจัดทำแผนยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นฯ ทำหน้าที่คำนวณจำนวน ราคา และงบประมาณ ส่งให้หน่วยงานซื้อคือ รพ.ราชวิถี ที่จะดูคุณสมบัติเฉพาะและงบที่ได้รับ และให้องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ไปจัดหาจัดซื้อ โดย สปสช. จะมีบทบาทในการโอนเงินให้ รพ.ราชวิถี ตามมติบอร์ด สปสช. พร้อมติดตามการกระจายชุดตรวจ ATK นี้ไปยังประชาชน

ยืนยันหนักแน่น "ATK" 8.5 ล.ชุดจัดซื้อโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีคุณภาพมาตรฐาน อย. 

ขณะที่นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวด้วยว่า กระบวนการจัดซื้อขององค์การเภสัชกรรมมีกลไกป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องผลประโยชน์ ทำให้กระบวนการจัดซื้อมีความบริสุทธิ์ยุติธรรม รักษาผลประโยน์ของประเทศ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้เนื่องจากมีการบันทึกวิดีทัศน์ตลอดกระบวนการ ที่เปิดให้ผู้เข้าแข่งขันในการยื่นซอง ซึ่งองค์การเภสัชกรรมยื่นหนังสือเชิญเข้ามาแข่งขัน 24 ราย แสดงความประสงค์
เข้าร่วม 19 ราย ผ่านคุณสมบัติที่กำหนด 16 ราย ทำให้การแข่งขันมีความสมบูรณ์ และได้ ATK ที่เชื่อมั่นว่า มีคุณภาพและราคาถูกที่สุดในขณะนั้น

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตเมื่อมีการการใช้ ATK มากขึ้นราคาจะถูกลงกว่านี้เป็นไปตามกลไกการตลาด 
ยืนยันหนักแน่น "ATK" 8.5 ล.ชุดจัดซื้อโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีคุณภาพมาตรฐาน อย. 

สำหรับชุดตรวจ ATK เป็นเครื่องมือแพทย์ใช้ในการคัดกรองเบื้องต้นเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 ด้วยการตรวจหาโปรตีนของตัวเชื้อจากตัวอย่างสารคัดหลั่ง การนำมาใช้ต้องผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจาก อย. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค โดยผ่านการตรวจสอบทั้งเอกสารจากผู้ผลิตและนำชุดตรวจมาทดสอบจริงในเครือข่ายห้องปฏิบัติการ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ซึ่ง อย.ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญกำหนดเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน ต้องมีความไวเชิงวินิจฉัยมากกว่าหรือเท่ากับ 90% ความจำเพาะเชิงวินิจฉัย มากกว่าหรือเท่ากับ 98% ความไม่จำเพาะน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10%

logoline