ข่าว

"จุรินทร์" สร้างแม่ทัพส่งออก รุกตลาดค้าต่างประเทศ รองรับโลกยุคใหม่

"จุรินทร์" นำพาณิชย์  พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแล้วกว่า 64,000 ราย รองรับ New Normal สร้าง"แม่ทัพส่งออก" นำรายได้เข้าประเทศ 

เมื่อวันที่ 22 ส.ค.64  นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากวิสัยทัศน์และการกำหนดนโยบายของ"นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์" หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการรุกตลาดการค้าต่างประเทศรองรับโลกยุคใหม่ New Normal และปรับตัวผู้ประกอบการรองรับยุคเทคโนโลยีก้าวหน้าและสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้นโยบายการฝึกอบรมผู้ประกอบการได้รับความสนใจมีกระแสตอบรับดีเป็นอย่างยิ่ง

\"จุรินทร์\" สร้างแม่ทัพส่งออก รุกตลาดค้าต่างประเทศ รองรับโลกยุคใหม่

ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ในยุคนายจุรินทร์โดยเฉพาะตลอด 2 ปีที่ผ่านมาจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กว่า 200 กิจกรรม
เร่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทุกระดับไปแล้วกว่า 64,000 ราย

โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ New Economy Academy (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการยุคใหม่ที่จะช่วยขับเคลื่อนการส่งออกของไทยให้เติบโตต่อเนื่องและยั่งยืน

 

โดยใน 7 เดือนแรกของ ปี 2564 (มกราคม – กรกฎาคม) สถาบัน NEA ได้ดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการผ่านหลักสูตรและโครงการต่างๆ จำนวน 13 โครงการ จัดกิจกรรมไปแล้วมากกว่า 60 กิจกรรม เช่น โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) โครงการ Salesman จังหวัด Go-Inter โครงการ ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ โครงการ Smart Content โครงการเกษตรทันสมัย พาณิชย์ขายให้ ออนไลน์ทั่วโลก รุ่นที่ 2 โครงการ Young Exporter from Local to Global (YELG) เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จุรินทร์ "เร่งส่งเสริมการค้า "ระหว่าง ไทย-ปานามา ดันส่งออกข้าวเพิ่ม

"พาณิชย์"ดึงภาคเอกชนห้างค้าปลีก รับซื้อ"กุ้ง"

 มัลลิกา ชู นโยบาย"จุรินทร์" นำเจาะตลาดต่างประเทศ 

 

ทั้งนี้ นายจุรินทร์ ได้ติดตามนโยบายอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้สถาบัน NEA ตั้งเป้าในการพัฒนาผู้ประกอบการในช่วง 5 เดือนสุดท้ายของปี 2564 คือ สิงหาคม – ธันวาคม 2564 อีกกว่า 13,000 ราย ผ่านหลักสูตรและโครงการต่างๆ จำนวน 7 แผนงาน อีก 20 กิจกรรม

\"จุรินทร์\" สร้างแม่ทัพส่งออก รุกตลาดค้าต่างประเทศ รองรับโลกยุคใหม่

เช่น โครงการต้นกล้าทูโกล โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ From Gen Z to be CEO โครงการ E-Academy + The Guru ปันความรู้ จากกูรู สู่ภูมิภาค ผู้ประกอบการสามารถเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิ่ง เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

 

โดยมีหลักสูตรที่น่าสนใจ คือ 1.การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้าระหว่างประเทศ 2.การใช้แอปพลิเคชันยุคใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย 3.ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ 4. New Business Mindset for Thai Entrepreneur 5.Business Leadership in an Uncertain World 6.หลักสูตรการสร้างนวัตกรรมการเกษตรเพื่อการส่งออกหรือโดรนเพื่อเกษตรยุคใหม่

 

" ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา สถาบัน NEA ของกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และพัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับตามนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ไปแล้วกว่า 200 กิจกรรม พัฒนาผู้ประกอบการไปแล้วทั้งสิ้น 64,068 ราย และยังจะเดินหน้าพัฒนาต่อไปโดยใช้ศักยภาพของคนทุกรุ่น ใช้ความร่วมมือของผู้มีประสบการณ์ทางการค้าระหว่างประเทศและสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทั้งหมดเพื่อเดินหน้าสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ พัฒนาและสร้างต้นทุนที่มีศักยภาพให้กับประเทศ

\"จุรินทร์\" สร้างแม่ทัพส่งออก รุกตลาดค้าต่างประเทศ รองรับโลกยุคใหม่

เป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพการส่งออกแล้วนำรายได้เข้าประเทศ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดนี้ทำให้เรารู้ว่าการส่งออกสินค้าไทยกลายเป็นขาหลักขาเดียวที่ประเทศชาติพึ่งพาได้และเป็นขาหลักสำคัญที่เหลืออยู่ ดังนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายจุรินทร์ จึงให้ความสำคัญ ถือเป็นการสร้าง"แม่ทัพส่งออก"ทั้งตัวเล็กตัวน้อยและตัวใหญ่เมื่อประกอบกันก็เป็นกองทัพส่งออกที่มีอนาคต" นางมัลลิกา กล่าว

 

ข่าวที่น่าสนใจ