ข่าว

เช็กที่นี่ Walk In ฉีดวัคซีน "Pfizer" เข็ม 1 ลงทะเบียนผ่าน QR code หรือ ลิงก์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็กที่นี่ เปิด Walk In ฉีดวัคซีน "Pfizer" 16 - 18 สิงหาคม เข็ม 1 ลงทะเบียนผ่าน QR code หรือ ลิงก์ ฉีดวันที่ 17 สิงหาคม นี้

(1) ศูนย์ฉีดวัคซีนวัดบางพลีใหญ่กลาง เปิดให้บริการฉีดวัคซีน โควิด-19 เข็มที่ 1 "Pfizer" ไฟเซอร์ วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 สำหรับกลุ่มเสี่ยง ดังนี้ (ลงทะเบียนผ่าน QR code หรือ ลิงก์ เท่านั้น)

 • อายุ 12 - 18 ปี มี 7 โรคเสี่ยง (จำนวน 600 คน)

 

 1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรวมถึงโรคหอบหืด
 2. โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง
 3. โรคไตวายเรื้อรัง โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
 4. โรคเบาหวาน กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมถึงกลุ่มอาการดาวน์
 5. โรคอ้วน (BMI>35 หรือน้ำหนัก > 70 กก. ในอายุ 12 - 13 ปี หรือ > 80 กก. ในอายุ 13 - 15 ปี หรือ > 90 กก. ในอายุ 15 - 18 ปี)

 

 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป (จำนวน 200 คน) ที่มีน้ำหนัก >= 100 กิโลกรัม หรือ BMI >= 35

หมายเหตุ

 • เตรียมบัตรประชาชน สมุดประจำตัวผู้ป่วยใช้ยาวาร์ฟาริน (ถ้ามี)
 • กลุ่มอายุ 12 - 18 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วยในวันฉีดวัคซีน
 • เฉพาะผู้ที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้น (ตามที่อยู่ในบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน)
 • ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว ให้รอข้อความตอบกลับทาง SMS
 • กรณีตรวจสอบแล้วให้ข้อมูลเป็นเท็จ โรงพยาบาลจะตัดสิทธิการให้บริการฉีดวัคซีน

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

Walk In, ฉีดวัคซีน, วัคซีน โควิด-19, โควิด-19, Pfizer, ไฟเซอร์

 

(2) สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ เปิด Walk In ฉีดวัคซีน Pfizer ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2564

 • เด็กอายุ 12 - 18 ปี ที่มีโรคเรื้อรัง*
 • หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
 • อายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 16 สิงหาคม 2504)
 • โรคอ้วน อายุ > 18 ปี มี BMI > 35 (ชาย > 100 kg , หญิง > 80 kg)

 

*ได้แก่ โรคอ้วน (BMI > 35) โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมถึงหอบหืดที่มีอาการรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวายเรื่องรัง โรคมะเร็งและภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคเบาหวาน โรคทางพันธุกรรม รวมถึงกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง หรือมีพัฒนาการช้า ต้องแสดงหลักฐานการรักษา

 • เฉพาะคนที่มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน ในจังหวัดสมุทรปราการ เท่านั้น
 • รับวันละ 500 คิว เริ่มแจกบัตรคิว 07.00 น. และเริ่มฉีด 08.00 น.
 • ณ อาคารหอพักแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย

 

Walk In, ฉีดวัคซีน, วัคซีน โควิด-19, โควิด-19, Pfizer, ไฟเซอร์

 

(3) โรงพยาบาลพนมสารคาม ให้บริการฉีดวัคซีน โควิด-19 ไฟเซอร์ "Pfizer" เข็มแรก ให้ คนใน อ.พนมสารคาม (เท่านั้น) กลุ่มเป้าหมายมี ดังนี้

 1. ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 16 สิงหาคม 2504)
 2. หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
 3. เด็ก อายุ 12 - 18 ปี ที่มีโรคเรื้อรัง ดังนี้

 

 • โรคอ้วน มีด้ชนีมวลกายมากกว่า 35 กก./ตร.ม. หรือ อายุ 12 - 13 ปี น้ำหนัก 70 กก. ขึ้นไป , อายุ 13 - 15 ปี น้ำหนัก 80 กก. ขึ้นไป , อายุ 15 - 18 ปี น้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป หรือเด็กอ้วนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดตัน
 • โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งหอบหืดที่มีอาการปานกลางถึงรุนแรง
 • โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคไตวายเรื้อรัง
 • โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
 • โรคเบาหวาน
 • กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการช้า และเด็กออทิสติก

 

หมายเหตุ : รับเฉพาะที่โรงพยาบาลสำรวจ และ รพ.สต. ส่งชื่อมา ไม่รับ Walk In

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

หลักฐานที่ต้องนำมา

 1. บัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน อ.พนมสารคาม เท่านั้น (หรือหนังสือรับรองการอยู่อาศัยใน อ.พนมสารคาม จาก ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล)
 2. เด็กที่มีโรคเรื้อรัง กรุณานำใบนัดรักษาคลินิกโรคเรื้อรัง ใบรับรองแพทย์ หรือยาที่ใช้มาด้วย เพื่อความรวดเร็วในการรับบริการ

 

Walk In, ฉีดวัคซีน, วัคซีน โควิด-19, โควิด-19, Pfizer, ไฟเซอร์

 

(4) โรงพยาบาลพุทธโสธร ให้บริการฉีดวัคซีน โควิด-19 ไฟเซอร์ "Pfizer"

 • เฉพาะผู้ที่มีทะเบียนบ้าน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา และไม่เคยได้รับวัคซีนโควิดมาก่อน
 • เริ่มฉีด ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564

กลุ่มเป้าหมายที่ 1 โรคเรื้อรังในเด็ก อายุ 12 - 18 ปี ดังนี้ (พร้อมใบรับรองแพทย์ระบุโรคประจำตัว หรือนำยาที่ผู้ป่วยรับประทานที่มีชื่อผู้ป่วยมาแสดง)

 • โรคอ้วน BMI > 35 กก./ตร.ม.

 

 1. เด็กอายุ 12 - 13 ปี น้ำหนักมากกว่า 70 กก.
 2. เด็กอายุ 13 - 15 ปี น้ำหนักมากกว่า 80 กก.
 3. เด็กอายุ 15 - 18 ปี น้ำหนักมากกว่า 90 กก.
 4. หรือเด็กที่มีภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น

 

 • โรคทางเดินหายใจเรื่อรัง หรือ โรคหอบหืด
 • โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคไตวายเรื้อรัง
 • โรคมะเร็ง และภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
 • โรคเบาหวาน
 • กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ และภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง

กลุ่มเป้าหมายที่ 2 หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ มากกว่า 12 สัปดาห์

กลุ่มเป้าหมายที่ 3 ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป

ลงทะเบียนล่วงหน้า ได้ที่

 1. LINE OA รพ.พุทธโสธร
 2. ส่งสำเนาบัตรประชาชน ที่ ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล

 

Walk In, ฉีดวัคซีน, วัคซีน โควิด-19, โควิด-19, Pfizer, ไฟเซอร์

 

 

(5) โรงพยาบาลบางคล้า ให้บริการฉีดวัคซีน โควิด-19 ไฟเซอร์ "Pfizer"

 • เฉพาะประชาชนที่มีภูมิลำเนาในเขตอำเภอบางคล้าเท่านั้น และยังไม่เคยได้รับวัคซีนต้าน โควิด-19 ใด ๆ
 • วันจันทร์ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 - 14.00 น. @ รพ.บางคล้า จำกัด 300 คน (Walk In ไม่ต้องลงทะเบียน)

เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ดังนี้

 • ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน พ.ศ. 2504)
 • เด็กป่วย อายุ 12 - 18 ปี เป็นโรค ดังต่อไปนี้

 

 1. โรคอ้วน (ดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กรัมต่อตารางเมตร หรือมีน้ำหนัก 70 กก. ขึ้นไป ในเด็กอายุ 12 - 13 ปี , 80 กก. ขึ้นไป ในเด็กอายุ 13 - 15 ปี และ 90 กก. ขึ้นไป ในเด็กอายุ 15 - 18 ปี หรือเด็กอ้วนที่มีภาวะหยุดหายใจในขณะหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น
 2. โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้ง หอบหืดที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง
 3. โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง
 4. โรคไตวายเรื้อรัง
 5. โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
 6. โรคเบาหวาน
 7. กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการช้า และเด็กที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง

 

 • หญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์

สอบถามเพิ่มเติม รพ.บางคล้า 038-541009-10 FB : โรงพยาบาลบางคล้า LINE : @BANGKHLA-HOSPITAL

 

Walk In, ฉีดวัคซีน, วัคซีน โควิด-19, โควิด-19, Pfizer, ไฟเซอร์

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ