โควิด-19

www.sso.go.th ประกันสังคม ม.40 เช็กสิทธิ วิธีผูกพร้อมเพย์รอเงินเยียวยา 5 พัน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

www.sso.go.th เช็กสิทธิ นายจ้าง ม.33 ม.39 ม.40 สมัครประกันสังคมมาตรา 40 จ่ายสมทบรับสถานะผู้ประกันตน วิธีผูกพร้อมเพย์ทุกธนาคารรอรับเยียวยา 5,000 บาท

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิด "เช็กสิทธิประกันสังคม" นายจ้าง ผู้ประกันตน มาตรา 33 (ม.33) ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ รับเงินเยียวยา

 • ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 33) : คลิกที่นี่
 • ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (นายจ้าง) : คลิกที่นี่

พร้อมทั้งเปิด สมัคร ม.40 ลงทะเบียน มาตรา 40 (ม.40) ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th เพื่อเข้าร่วมโครงการเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบล็อกดาวน์จากสถานการณ์วิกฤติ โควิด-19 สำหรับ แรงงาน 9 กลุ่มอาชีพ ธุรกิจ พื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ครม. อนุมัติเยียวยา ม.39 ม.40 พื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เห็นชอบกรอบวงเงิน 3.3 หมื่นล้านบาท เยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ มาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ โดยช่วยเหลือค่าครองชีพคนละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 6,694,201 คน

 

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

อยู่ในพื้นที่ดำเนินการ 29 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และ สิงห์บุรี

กลุ่มเป้าหมาย รวมประมาณ 6,694,201 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จำนวน 1,436,171 คน และมาตรา 40 จำนวน 5,258,030 คน

คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ มาตรา 40
 • มีสัญชาติไทย
 • สถานะผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ มาตรา 40 ในฐานทะเบียนประกันสังคมที่มีสถานะ A (Active) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด)
 • หรือ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 16 จังหวัด)
 • กรณีเป็นผู้สมัครเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในฐานทะเบียนประกันสังคมที่มีสถานะรอชำระเงิน W (Wait) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
 • ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39
 • ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ มาตรา 40 ต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือผู้รับบำนาญของกรมบัญชีกลาง

วิธีการจ่ายเงินเยียวยา

 • โอนเงินให้กับผู้ประกันตนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) เฉพาะที่ผูกบัญชีกับเลขประจำตัวประชาชน เท่านั้น

 

สมัคร ม.40, เช็คสิทธิประกันสังคม, มาตรา 33, มาตรา 40, เยียวยา, พร้อมเพย์, www.sso.go.th, ล็อกดาวน์, โควิด-19, ลงทะเบียนผู้ประกันตน

 

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม ขอความร่วมมือ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 (ม.33) ประกันสังคมมาตรา 39 (ม.39) ประกันสังคมมาตรา 40 (ม.40) งดการมาติดต่องานหรือทำธุรกรรม ณ สำนักงานประกันสังคม ในช่วงนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ SSO e-Service หรือระบบออนไลน์ www.sso.go.th แทน

 

สมัคร ม.40, เช็คสิทธิประกันสังคม, มาตรา 33, มาตรา 40, เยียวยา, พร้อมเพย์, www.sso.go.th, ล็อกดาวน์, โควิด-19, ลงทะเบียนผู้ประกันตน

 

ลงทะเบียนผู้ประกันตน ตามมาตรา 40

"แรงงานอิสระ" หรือผู้ประกอบ "อาชีพอิสระ" ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 40 ได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม เลือกสิทธิประโยชน์ได้ 3 ทางเลือก

 • ทางเลือก 1 จ่าย 70 บาท : เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต
 • ทางเลือก 2 จ่าย 100 บาท : เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ
 • ทางเลือก 3 จ่าย 300 บาท : เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ สงเคราะห์บุตร

 

สมัคร ม.40, เช็คสิทธิประกันสังคม, มาตรา 33, มาตรา 40, เยียวยา, พร้อมเพย์, www.sso.go.th, ล็อกดาวน์, โควิด-19, ลงทะเบียนผู้ประกันตน

 

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
 • แรงงานอิสระ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • ไม่เป็น ลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ประกันสังคมมาตรา 33)
 • ไม่เป็น ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ประกันสังคมมาตรา 39)
 • ไม่เป็น ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0 , 6 , 7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 000)
 • ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

 

วิธีลงทะเบียน

 • เข้า เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th คลิกที่นี่
 • หัวข้อ ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 คลิก ลงทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา 40 คลิกที่นี่
 • กรอก "ข้อมูลผู้สมัคร" ด้านล่างให้ครบถ้วน
 • ยืนยันการขึ้นทะเบียน

 

สมัคร ม.40, เช็คสิทธิประกันสังคม, มาตรา 33, มาตรา 40, เยียวยา, พร้อมเพย์, www.sso.go.th, ล็อกดาวน์, โควิด-19, ลงทะเบียนผู้ประกันตน

 

สมัคร ม.40, เช็คสิทธิประกันสังคม, มาตรา 33, มาตรา 40, เยียวยา, พร้อมเพย์, www.sso.go.th, ล็อกดาวน์, โควิด-19, ลงทะเบียนผู้ประกันตน

 

ช่องทางการชำระเงิน

 1. เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 2. ห้างเทสโก้ โลตัส
 3. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
 4. CenPay
 5. ตู้บุญเติม
 6. ช้อปปี้ เพย์
 7. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 8. ธนาคารออมสิน
 9. ธนาคารกสิกรไทย
 10. ธนาคารกรุงเทพ
 11. ทีเอ็มบีธนชาต
 12. ธนาคารกรุงไทย
 13. ธนาคารไทยพาณิชย์
 14. ธนคารกรุงศรีอยุธยา

 

ช่องทางการรับเงินเยียวยาประกันสังคม

 • ผ่านระบบพร้อมเพย์

วิธีการและช่องทางการลงทะเบียนของแต่ละธนาคาร

 

 

สมัคร ม.40, เช็คสิทธิประกันสังคม, มาตรา 33, มาตรา 40, เยียวยา, พร้อมเพย์, www.sso.go.th, ล็อกดาวน์, โควิด-19, ลงทะเบียนผู้ประกันตน

 

สมัคร ม.40, เช็คสิทธิประกันสังคม, มาตรา 33, มาตรา 40, เยียวยา, พร้อมเพย์, www.sso.go.th, ล็อกดาวน์, โควิด-19, ลงทะเบียนผู้ประกันตน

 

สมัคร ม.40, เช็คสิทธิประกันสังคม, มาตรา 33, มาตรา 40, เยียวยา, พร้อมเพย์, www.sso.go.th, ล็อกดาวน์, โควิด-19, ลงทะเบียนผู้ประกันตน

 

สมัคร ม.40, เช็คสิทธิประกันสังคม, มาตรา 33, มาตรา 40, เยียวยา, พร้อมเพย์, www.sso.go.th, ล็อกดาวน์, โควิด-19, ลงทะเบียนผู้ประกันตน

 

สมัคร ม.40, เช็คสิทธิประกันสังคม, มาตรา 33, มาตรา 40, เยียวยา, พร้อมเพย์, www.sso.go.th, ล็อกดาวน์, โควิด-19, ลงทะเบียนผู้ประกันตน

 

สมัคร ม.40, เช็คสิทธิประกันสังคม, มาตรา 33, มาตรา 40, เยียวยา, พร้อมเพย์, www.sso.go.th, ล็อกดาวน์, โควิด-19, ลงทะเบียนผู้ประกันตน

 

สมัคร ม.40, เช็คสิทธิประกันสังคม, มาตรา 33, มาตรา 40, เยียวยา, พร้อมเพย์, www.sso.go.th, ล็อกดาวน์, โควิด-19, ลงทะเบียนผู้ประกันตน

 

สมัคร ม.40, เช็คสิทธิประกันสังคม, มาตรา 33, มาตรา 40, เยียวยา, พร้อมเพย์, www.sso.go.th, ล็อกดาวน์, โควิด-19, ลงทะเบียนผู้ประกันตน

 

สมัคร ม.40, เช็คสิทธิประกันสังคม, มาตรา 33, มาตรา 40, เยียวยา, พร้อมเพย์, www.sso.go.th, ล็อกดาวน์, โควิด-19, ลงทะเบียนผู้ประกันตน

 

สมัคร ม.40, เช็คสิทธิประกันสังคม, มาตรา 33, มาตรา 40, เยียวยา, พร้อมเพย์, www.sso.go.th, ล็อกดาวน์, โควิด-19, ลงทะเบียนผู้ประกันตน

 

สมัคร ม.40, เช็คสิทธิประกันสังคม, มาตรา 33, มาตรา 40, เยียวยา, พร้อมเพย์, www.sso.go.th, ล็อกดาวน์, โควิด-19, ลงทะเบียนผู้ประกันตน

 

สมัคร ม.40, เช็คสิทธิประกันสังคม, มาตรา 33, มาตรา 40, เยียวยา, พร้อมเพย์, www.sso.go.th, ล็อกดาวน์, โควิด-19, ลงทะเบียนผู้ประกันตน

 

สมัคร ม.40, เช็คสิทธิประกันสังคม, มาตรา 33, มาตรา 40, เยียวยา, พร้อมเพย์, www.sso.go.th, ล็อกดาวน์, โควิด-19, ลงทะเบียนผู้ประกันตน

 

เช็กสิทธิประกันสังคมมาตรา 40

 • ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th ประกันสังคม ม.40 เช็กสิทธิ คลิกที่นี่

 

 

โฆษกสำนักงานประกันสังคม ไขข้อข้องใจ ม.39 ม.40 โอนเงินวันไหน

นางสาว ลัดดา แซ่ลี้ ให้สัมภาษณ์สดผ่านทางโทรศัพท์ รายการเนชั่นทันข่าวค่ำ เวลา 18.10 น. (11 สิงหาคม 2564) ทางสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี ถึงการโอนเงินเยียวยา ม.39 ม.40 ว่า จะโอนให้กับ 13 จังหวัดก่อน ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ สำหรับ ม.40 พื้นที่ 16 จังหวัด ขยายเวลารับสมัครและชำระเงินได้ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 โดยจะจ่ายเงินเยียวยาตามไปให้ภายหลังจากนี้

ย้ำอีกครั้ง วิธีลงทะเบียน

 • เข้า เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th คลิกที่นี่
 • หัวข้อ ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 คลิก ลงทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา 40 คลิกที่นี่
 • กรอก "ข้อมูลผู้สมัคร" ด้านล่างให้ครบถ้วน
 • ยืนยันการขึ้นทะเบียน

 

โอนเงิน 5,000 บาท ตามเลขนำหน้าบัตรประชาชน

นางสาว ลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวในรายการสัมภาษณ์สดทางสถานีประกันสังคมในหัวข้อ "เยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 39 และ มาตรา 40" โดยระบุว่า สำนักงานประกันสังคมจะทยอยโอนเงินเยียวยา จำนวน 5,000 บาท ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 39 พื้นที่สีแดงเข้ม จำนวน 13 จังหวัดก่อน วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีผู้ประกันตนอยู่ 1.7 ล้านคน ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนไปผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน เพราะถ้าไม่ผูก จะไม่สามารถโอนเงินได้ ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 40 ประกันสังคมจะเริ่มโอนเงินช่วงวันที่ 24 - 26 สิงหาคม นี้

2 กลุ่ม ผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้รับเงินเยียวยา 24 - 26 สิงหาคม 2564

 1. ผู้ประกันตนในจังหวัด 10+3 (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา + ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา) ที่มีสถานะเป็นผู้ประกันตนและจ่ายเงินสมทบภายใน 31 กรกฎาคม 2564 หรือสมัครภายใน 31 กรกฎาคม 2564 และชำระเงินสมทบงวดแรกภายใน 10 สิงหาคม 2564
 2. ผู้ประกันตน 16 จังหวัด (กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ ตาก) ที่สมัครและจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายใน 3 สิงหาคม 2564 และจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี อยุธยา ที่สมัครช่วงวันที่ 4 - 24 สิงหาคม 2564 (รอระบบประมวลผลวันจ่ายที่ชัดเจนอีกครั้ง)

 

 • วันที่ 24 สิงหาคม 2564 โอนเงิน 13 จังหวัดแรก (มาตรา 40) เรียงตามเลขนำหน้าบัตรประชาชน 10 - 16
 • วันที่ 25 สิงหาคม 2564 โอนเงิน เรียงตามเลขนำหน้าบัตรประชาชน 17 - 34
 • วันที่ 26 สิงหาคม 2564 โอนเงิน เรียงตามเลขนำหน้าบัตรประชาชน 35 - 89
 • วันที่ 27 สิงหาคม 2564 โอนเงิน 16 จังหวัดหลัง (มาตรา 39 / มาตรา 40)

 

โอนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 33

สำนักงานประกันสังคม โอนเงินช่วยเหลือเยียวยาเดือนกรกฎาคมจากรัฐบาลให้ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 พื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด (กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา) ใน 9 ประเภทกิจการ ตั้งแต่ 4 - 6 ส.ค. ผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนเท่านั้น (2,500 บาท) แล้ว

ขณะที่ พื้นที่สีแดงเข้ม 3 จังหวัด (พระนครศรีอยุทธยา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา) ใน 9 ประเภทกิจการ ได้รับเงินเยียวยาเดือนกรกฎาคม 9 ส.ค. ผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนเท่านั้น (2,500 บาท)

 • ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 33) คลิกที่นี่
 • ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (นายจ้าง) คลิกที่นี่

 

ม.33 โอนให้ทุกวันศุกร์

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) เปิดเผยถึงโครงการเยียวยา นายจ้าง และ ผู้ประกันตน ม.33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ ซึ่งได้โอนจ่ายเงินรอบแรกไปแล้ว เมื่อวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2564 วันละ 1 ล้านคน เข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนของผู้ประกันตน 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ สงขลา ทั้งนี้ ปรากฏว่าโอนเงินไม่สำเร็จ 170,613 คน ส่วนสาเหตุ คือ ยังไม่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน ผูกพร้อมเพย์กับเบอร์โทรศัพท์ บัญชีปิด / ไม่มีความเคลื่อนไหว และสาเหตุอื่น ๆ ทำให้ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือรอบแรกนี้

"ขอให้เร่งตรวจสอบข้อมูลตนเอง ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน หากบัญชีปิด / ไม่เคลื่อนไหว ให้ดำเนินการเปิดบัญชี และผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน เพื่อรอรับเงินช่วยเหลือเยียวยา ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะโอนให้อีกรอบในวันศุกร์"

 

สมัคร ม.40, เช็คสิทธิประกันสังคม, มาตรา 33, มาตรา 40, เยียวยา, พร้อมเพย์, www.sso.go.th, ล็อกดาวน์, โควิด-19, ลงทะเบียนผู้ประกันตน

 

สมัคร ม.40, เช็คสิทธิประกันสังคม, มาตรา 33, มาตรา 40, เยียวยา, พร้อมเพย์, www.sso.go.th, ล็อกดาวน์, โควิด-19, ลงทะเบียนผู้ประกันตน

 

โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง

สำนักงานประกันสังคม *ย้ำ* การรับเงินเยียวยาของผู้ประกันตนมาตรา 33

 • ไม่มีการส่งsms
 • ไม่มีการกรอกแบบฟอร์มใดๆ 
 • ไม่มีการขอเลขบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน

จะได้รับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกเลขบัตรประชาชนเท่านั้น โดยเงินเยียวยา 10 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา) เริ่มจ่าย 4 - 6 ส.ค. เรียงตามลำดับหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และเพิ่มเติม 3 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา) เริ่มจ่าย 9 ส.ค. ทั้งนี้ ยกเว้นผู้ประกันตนของนายจ้างที่สำนักเงินสมทบแจ้งให้ส่งรายชื่อว่า ไม่มีการแจ้งสาขา และนายจ้างที่มีรหัสประเภทกิจการมากกว่า 1 รหัสที่ไม่ได้อยู่ใน 9 รหัส และผู้ที่ตรวจสิทธิแล้วได้ จะโอนตามเลขที่บัตรประชาชน

 

สมัคร ม.40, เช็คสิทธิประกันสังคม, มาตรา 33, มาตรา 40, เยียวยา, พร้อมเพย์, www.sso.go.th, ล็อกดาวน์, โควิด-19, ลงทะเบียนผู้ประกันตน

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ