ข่าว

พระบรมราชโองการฯพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 11,723 ราย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง "พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล" ให้แก่ "นายทหารสัญญาบัตร" จำนวน 11,723 ราย ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ

 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๒) ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นนผลดีแก่ทางราชการและได้เลื่อนขึ้นดํารงตําแหน่งอัตราสูงขึ้นจํานวน 11,723 ราย ดังนี้

 

 

พระบรมราชโองการฯพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 11,723 ราย

 

 

 

พระบรมราชโองการฯพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 11,723 ราย

 

 

พระบรมราชโองการฯพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 11,723 ราย

 

พระบรมราชโองการฯพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 11,723 ราย

พระบรมราชโองการฯพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 11,723 ราย

 

                 รายละเอียด คลิก

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ