ข่าว

องค์การเภสัชกรรม สั่งเพิ่มกำลังผลิตยารักษาโรคเรื้อรัง 7 ชนิด ช่วง"โควิด-19" ระบาด

องค์การเภสัชกรรม จับมือบริษัทผู้ผลิตยาในประเทศ เพิ่มกำลังการผลิตยารักษาโรคเรื้อรัง 7 ชนิด ช่วงสถานการณ์โรค"โควิด-19" ระบาด

น.พ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เปิดเผยว่า จากการที่องค์การเภสัชฯ ได้ทำการปรับแผนการผลิตยาฟาวิพิราเวียร์(ยาฟาเวียร์) ให้เพิ่มขึ้น ประกอบกับในช่วงนี้พบว่า ความต้องการใช้ยารักษากลุ่มโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติที่ได้วางแผนไว้ ทำให้มีผลกระทบต่อสายการกำลังการผลิตยารักษาโรคเรื้อรัง ที่องค์การฯผลิตอยู่ และเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมา จึงได้จัดประชุมวางแผนการผลิตยาของประเทศในสถานการณ์ระบาดโควิด-19 

 

 

องค์การเภสัชกรรม สั่งเพิ่มกำลังผลิตยารักษาโรคเรื้อรัง 7 ชนิด ช่วง\"โควิด-19\" ระบาด

 

โดยในส่วนขององค์การฯ เห็นว่า เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมียาใช้เพียงพอ อย่างต่อเนื่อง จึงได้ขอความร่วมมือจากสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผน ซึ่งดูแลบริษัทผู้ผลิตยาเอกชนในประเทศ ร่วมดำเนินการผลิตยารักษาโรคเรื้อรังจำนวน 7 รายการ  ประกอบด้วย 

1.ยาซิมวาสแตติน (Simvastatin) ใช้ลดระดับคลอเรสเตอรอลชนิดไม่ดี และไตรกลีเซอไรด์ในหลอดเลือด

2.ยาเมทฟอร์มิน (Metformin) ยาใช้รักษาโรคเบาหวาน

3.ยาลอซาร์แทน (Losartan) ใช้ลดความดันโลหิตที่ออกฤทธิ์ ทำให้หลอดเลือดขยายตัว 

4.ยาโพรพาโนลอล (Propanolol) ใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง 

5. วิตามิน B1 6 12   

6.ยากรดโฟลิก (Folic acid) รักษาภาวะโลหิตจางจากเม็ดเลือดแดง และภาวะขาดกรดโฟลิก 

7.ยาฟลูออกซิทีน รักษาโรคซึมเศร้า (Fluoxetine)  และยาลอราตาดีน (Loratadine) รักษาภูมิแพ้ ซึ่งปัจจุบันองค์การฯไม่ได้ผลิตแล้ว   
     

ทั้งนี้ยา 7 รายการในข้างต้น องค์การฯยังคงมีการผลิต และสำรองให้ผู้ป่วยในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ และองค์การฯได้ขอความร่วมมือให้บริษัทผู้ผลิตยาเอกชนอื่น ๆ ซึ่งมีทะเบียนตำรับยาดังกล่าวอยู่ ดำเนินการผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งจากการประชุม สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน ยินดีที่จะนำไปวางแผน ร่วมกับบริษัทผลิตยาเอกชนอื่น ๆ เพื่อเร่งทำการผลิตต่อไป 

 

นอกจากนั้นยังพบว่า ขณะนี้มีบริษัทผู้ผลิตยาในประเทศบางบริษัท ได้เริ่มทำการวิจัยพัฒนายาฟาวิพิราเวียร์ ขึ้นมาบ้างแล้ว  ซึ่งสิ่งที่เป็นน่ายินดีที่จะทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในส่วนยาฟาวิพิราเวียร์เพิ่มมากขึ้น

"แผนการผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ (ยาฟาเวียร์) ขององค์การเภสัชกรรม ในเดือนสิงหาคม จำนวน 2.5 ล้านเม็ด กันยายนผลิตเพิ่มเป็น 23 ล้านเม็ด และตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป จะผลิตเพิ่มเป็นไม่น้อยกว่า 40 ล้านต่อเดือน ซึ่งจะมีการบริหารจัดการและการสำรองยาฟาวิพิราเวียร์ ทั้งจากการนำเข้าจากต่างประเทศและผลิตเอง ให้เพียงพอสอดคล้องกับสถานการณ์ของการระบาดของโรคโควิด-19 ของประเทศ"

 

ข่าวที่น่าสนใจ