ข่าว

ไม่ส่ง "ประกันสังคมมาตรา 33" เบี้ยปรับสูง แถมมีโทษอาญา อาจถูกอายัดทรัพย์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"เช็คสิทธิประกันสังคม" ม.33 เยียวยา 13 จังหวัด 9 ประเภทกิจการ กฎหมายแรงงาน ไม่ส่ง "ประกันสังคมมาตรา 33" เบี้ยปรับสูง มีโทษอาญา อาจถูกอายัดทรัพย์

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิด "เช็คสิทธิประกันสังคม" โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน "ประกันสังคมมาตรา 33" (ม.33) ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา) ใน 9 ประเภทกิจการ (ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร , การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า , การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ , กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน , กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ , ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร , การก่อสร้าง , กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ , ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ)

 

มาตรา 33, ม.33, เช็คสิทธิประกันสังคม, เยียวยา, ประกันสังคมมาตรา 33, กฎหมายแรงงาน, ตรีเนตร สาระพงษ์

 

 

  • ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 33) คลิกที่นี่
  • ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (นายจ้าง) คลิกที่นี่
  • นายจ้าง สามารถยื่นความประสงค์ขอรับเงินได้ที่ ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) คลิกที่นี่
  • Download : แบบประสงค์ขอรับเงินโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด คลิกที่นี่
  • Download : หนังสือมอบอำนาจกรณีนายจ้างขอรับเงินโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด คลิกที่นี่

 

มาตรา 33, ม.33, เช็คสิทธิประกันสังคม, เยียวยา, ประกันสังคมมาตรา 33, กฎหมายแรงงาน, ตรีเนตร สาระพงษ์

 

มาตรา 33, ม.33, เช็คสิทธิประกันสังคม, เยียวยา, ประกันสังคมมาตรา 33, กฎหมายแรงงาน, ตรีเนตร สาระพงษ์

 

 

เพจ กฎหมายแรงงาน รองศาสตราจารย์ ตรีเนตร สาระพงษ์ โพสต์ให้ความรู้ "ประกันสังคมมาตรา 33" ไม่ส่งประกันสังคมอาจต้องจ่ายเงินเพิ่ม หรืออายัดทรัพย์ หรือรับโทษอาญา ระบุ

  • ไม่ส่งประกันสังคมเบี้ยปรับสูง แถมมีโทษอาญา และการส่งประกันสังคมภายใน 30 วัน ไม่ใช่รอผ่านการทดลองงาน
  • กฎหมายประกันสังคม (มาตรา 33) กำหนดให้ลูกจ้างที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ เป็นผู้ประกันตน (เรียกว่าเป็นผู้ประกันตนแบบบังคับ)
  • และกฎหมายก็ยังได้กำหนดให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างเป็นผู้ประกันตน (มาตรา 33) ยื่นแบบรายการแสดงรายชื่อผู้ประกันตน อัตราค่าจ้าง และข้อความอื่นตามที่เลขาธิการกำหนดต่อสำนักงานใหญ่ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ลูกจ้างเป็นผู้ประกันตน ไม่ใช่นับตั้งแต่วันที่ผ่านการทดลองงานหรือบรรจุเป็นพนักงานประจำ
  • หากนายจ้างไม่ยื่นย่อมทำให้ลูกจ้างไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อันพึงมีในฐานะผู้ประกันตน (คำพิพากษาฎีกา ที่ 5911/2548)
  • หากนายจ้างไม่ยื่นแบบแสดงรายการ หรือไม่หักเงินสมทบ หรือหักเงินแต่ไม่ส่งประกันสังคม นายจ้างต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราสูง นอกจากนั้น อาจถูกอายัดทรัพย์ และมีโทษอาญา

 

มาตรา 33, ม.33, เช็คสิทธิประกันสังคม, เยียวยา, ประกันสังคมมาตรา 33, กฎหมายแรงงาน, ตรีเนตร สาระพงษ์

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด