ข่าว

เช็ก.."SCB"ไฟเขียว"พักชำระหนี้"เงินต้น-ดบ. 2 เดือน "ลูกหนี้สินเชื่อรายย่อย"-"SME" ถูกปิดกิจการ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"SCB"ไฟเขียว"พักชำระหนี้" 2 เดือน "ลูกหนี้สินเชื่อรายย่อย"-"SME" ถูกปิดกิจการจากผลของการระบาด โควิด-19 ตรวจสอบรายละเอียดที่นี่

เพจ"ธนาคารไทยพาณิชย์"( SCB ) ลงข้อความว่า SCB พร้อมมาตรการช่วยเหลือพิเศษสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งลูกค้าสินเชื่อรายย่อยและ SME

 

โดยพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือนสำหรับลูกค้าทั้งนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ แจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่ 19 ก.ค. 64- 15 ส.ค. ุ64 

 

ช่องทางการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ผ่านแอป (SCB EASY)เฉพาะลูกค้าบุคคล, ผ่านระบบอัตโนมัติ SCB Call Center  โทร 02-777-7777 

หมายเหตุ  สำหรับลูกค้าในเขตพื้นที่ควบคุมตามคำสั่ง ศบค.ทั้งที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการที่ไม่สามารถเปิดกิจการได้และลูกค้าที่อยู่นอกเขตพื้นที่ควบคุมที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถเปิดกิจการได้ เช่น ร้านนวด สปา ร้านเสริมความงาม ร้านขายของในห้างสรรพสินค้า โดยลูกค้ามีหน้าที่พิสูจน์ว่าได้รับผลกระทบจากคำสั่ง ศบค. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ธนาคารกำหนด

 

นอกจากนี้เพจไทยคู่ฟ้า" โพสต์ขอความว่า..ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. 64 เป็นต้นไป ธนาคารทุกแห่งและผู้ให้บริการด้านสินเชื่อต่าง ๆ จะเปิดให้ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบและมีรายได้ลดลงเนื่องจากมาตรการควบคุมการระบาดของภาครัฐและส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพื่อพักชำระหนี้เป็นเวลา 2 เดือน

 

ลูกหนี้สามารถติดต่อกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้เพื่อแสดงความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ทันที

 

ตรวจสอบรายละเอียดที่นี่

 

ไม่ใช่เพียงธนาคารไทยพาณิชย์ เพจ"ธนาคารออมสิน"ลงประกาศรายละเอียดมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน(นโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย) ดังนี้

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมมาตรการ

 

1.เป็นลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ SMEs ลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจห้องแถวทั้งในนามบุคคลธรรมดาและในนามนิติบุคคล ที่สถานประกอบการต้องปิดกิจการอันเนื่องจากมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของทางการ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

 

2.เป็นลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยที่เป็นลูกจ้างของสถานประกอบการที่ต้องปิดกิจการอันเนื่องจากมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของทางการตั้งแต่วันที่ 12กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

 

3.ลูกหนี้ตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องไม่เป็นหนี้ด้อยคุณภาพ(NPLs) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

 
วัตถุประสงค์มาตรการ

เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดฯ

 

รายละเอียดความช่วยเหลือ
ให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 2 เดือน(งวดเดือนสิงหาคมและกันยายน 2564)

 

เงื่อนไขหลังสิ้นสุดมาตรการให้ความช่วยเหลือ

เมื่อครบกำหนดพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน ให้ลูกหนี้จ่ายชำระเงินงวดตามสัญญาเงินกู้เดิมโดยเงินต้นและดอกเบี้ยที่ตั้งพักไว้ให้ชำระในงวดสุดท้ายของสัญญา

 

การลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ

เปิดให้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์www.gsb.or.th ตั้งแต่19 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น.กำหนดปิดรับลงทะเบียนวันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น.

 

คำแนะนำวีธีการลงทะเบียน

• ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน Android 4.0 ขึ้นไป / iOS 5.0 ขึ้นไป

 

• เข้าเว็บไซต์ www.gsb.or.th โดยใช้เว็บเบราเซอร์ Google Chrome 26.0 / Edge 79.0 / Firefox 37.0 หรือ Safari 11.1

 

• ขนาดของรูปภาพที่แนบต้องมีขนาดไม่เกิน 5 MB

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ