ข่าว

"สั่งแล้ว" คปภ.ห้ามบ.ประกันภัย ยกเลิก"กรมธรรม์โควิด" หลัง"สินมั่นคง" ประกาศยกเลิก

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

คปภ. "สั่งแล้ว" ห้ามบ.ประกันภัย บอกเลิก"กรมธรรม์โควิด-19" อย่างเป็นทางการ ในฐานะนายทะเบียนหลัง "สินมั่นคง"ประกาศยกเลิก

จากกรณีที่บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด ได้ออกมาประกาศ บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าแบบเจอ จ่าย จบ โควิด 2in1โดยระบุว่าบริษัทต้องขออภัยลูกค้าเป็นอย่างสูงที่มีความจำเป็นที่จะต้องบอกเลิกสัญญากรมธรรม์แบบ เจอ จ่าย จบ และ2in1ในครั้งนี้สืบเนื่องจากภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและมีผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงจนคาดเดาสถานการณ์ไม่ได้

 

 

ภายหลังจาก นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้เปิดเผยว่า ไม่เห็นด้วยกับประกาศดังกล่าว ห้ามบริษัทที่ทำประกันโควิด ยกเลิกสัญญากับผู้เอาประกันโดยจะทำการเจรจากับสินมั่นคงนั้น

ล่าสุด คปภ. ได้มีคำสั่งอย่างเป็นทางการ ในฐานะนายทะเบียนดังนี้ ตามที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด-19) ไปทั่วโลกโลก และประเทศไทย โดยรัฐบาล ได้มีมาตรการป้องกันลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) ในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูงรวมถึงอาจจะมีมาตรการอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับโรคดังกล่าวในอนาคต เพื่อความเป็นธรรมและบรรเทาความเดือดร้อน แก่ผู้เอาประกันภัย จากสถานการณ์การแพทยระบาดดังกล่าว และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย และประชาชนรวมถึงเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบธุรกิจประกันภัยโดยรวม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย พ.ศ 2535 นายทะเบียนจึงออกคำสั่งไว้ดังนี้ เรื่องให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิทบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทในกรมธรรม์ประกันภัย โควิด-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย
\"สั่งแล้ว\" คปภ.ห้ามบ.ประกันภัย ยกเลิก\"กรมธรรม์โควิด\" หลัง\"สินมั่นคง\" ประกาศยกเลิก

\"สั่งแล้ว\" คปภ.ห้ามบ.ประกันภัย ยกเลิก\"กรมธรรม์โควิด\" หลัง\"สินมั่นคง\" ประกาศยกเลิก

 

 

กรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 หมายความว่ากรมธรรม์ประกันภัยข้อตกลงคุ้มครองหรือ

เอกสารแนบท้ายให้คุ้มครองเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิ บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัท สำหรับกรมธรรม์ประกันภัย โควิด-19 ที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนและกรมธรรม์ประกันภัย โควิด-19 ที่บริษัทได้ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยก่อนวันที่มีคำสั่งนี้ และยังคงมีผลบังคับใช้

เว้นแต่ปรากฎหลักฐานชัดเจนว่า ผู้เอาประกันภัยได้กระทำการทุจริตหรือฉ้อฉลประกันภัย เพื่อให้ตนเอง หรือผู้ได้รับผลประโยชน์จากการประกันภัยนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 "เช็กเลย"ประกันบริษัทไหนบ้างที่ยืนยันความคุ้มครอง"กรมธรรม์โควิด-19"

 


คปภ.ประกาศลั่น "สินมั่นคงประกันภัย"ห้ามยกเลิก "กรมธรรม์โควิด-19"

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ