เด่นโซเชียล

"สินเชื่ออิ่มใจ" ออมสินเปิดลงทะเบียน วงเงิน 1 แสนบาท วิธีการสมัครคลิก

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ธนาคารออมสิน เปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้ "สินเชื่ออิ่มใจ" วงเงิน 1 แสนบาท ออมสินเปิดลงทะเบียน วงเงิน 1 แสนบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม เพิ่มสภาพคล่องสำหรับการดำเนินธุรกิจ

หลังจากที่ประชุม ครม. มีมติเคาะโครงการ "เยียวยาโควิด-19" ใหม่ "สินเชื่ออิ่มใจ" จาก "ธนาคารออมสิน" เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม เพิ่มสภาพคล่องสำหรับการดำเนินธุรกิจต่อไป ในช่วงที่สถานการณ์โควิดยังไม่จบลง โดยเปิดให้ลงทะเบียน ในโครงการ "สินเชื่ออิ่มใจ" วันที่ 11 กรกฎาคมน ถึง 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ 

ทาง"คมชัดลึกออนไลน์" ได้รวบรวมขั้นตอนการลงทะเบียน และคุณสมบัติของผู้ยื่นขอ ดังต่อไปนี้

 

\"สินเชื่ออิ่มใจ\" ออมสินเปิดลงทะเบียน วงเงิน 1 แสนบาท วิธีการสมัครคลิก

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

      1. เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวร เช่น

            - ร้านที่มีลักษณะเป็น Booth / Food Court / Popup Store / Food Truck

            - ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า / ภัตตาคาร

            - ร้านอาหารที่อยู่ในห้องแถว / อาคารพาณิชย์

            โดยไม่เป็นร้านแบบเคลื่อนที่ได้ เช่น หาบเร่ / แผงลอย / รถเข็น

 

   2. เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

   3. ต้องแนบไฟล์ภาพถ่าย ที่มีผู้กู้ พร้อมสถานประกอบการ และยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานในระบบลงทะเบียน

   4. มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการแน่นอน

   5. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

   6. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

   7. มีบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสิน และมี Mobile Application MyMo

โดยมี จำนวนเงินให้กู้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate) อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เป็นไปตามประกาศธนาคาร ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) 

 

\"สินเชื่ออิ่มใจ\" ออมสินเปิดลงทะเบียน วงเงิน 1 แสนบาท วิธีการสมัครคลิก

 

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th แนบหลักฐานรูปถ่ายสถานประกอบการและเอกสารการเป็นเจ้าของ

2. ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น หลังจากที่ลงทะเบียนแล้วภายใน 5 วันทำการ

3. สมัครขอสินเชื่ออิ่มใจได้ทางแอพพลิเคชั่น "มายโม่" (Mymo) ในกรณีผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว

4. อนุมัติและทำสัญญา ในแอพพลิเคชั่น "Mymo"

ทั้งนี้ ทางธนาคารจะพิจารณาเงินกู้เป็นไปตามความจำเป็นและความสามารถในการผ่อนชำระของผู้กู้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารธนาคารออมสิน 1115

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.komchadluek.net/news/regional/473213

                           https://www.komchadluek.net/news/regional/473215

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ