ข่าว

เช็กด่วน 6 อาชีพเสี่ยง ติดโควิด-19

กทม. เผยข้อมูลอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงในการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19

สถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง กลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่จะมีโอกาสติดเชื่ออาจมาจากแหล่งผู้ที่มีการใกล้ชิดจำนวนมาก หรือสถานที่แออัดต่างๆ จึงทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะสามารถรับเชื่อไปได้ วัยทำงาน จะมีโอกาสติดเชื้อจากที่ทำงาน หรือจากสถานที่ต่างๆ และเมื่อกลับบ้านโดยไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อ ก็จะนำเชื้อมาแพร่ให้กับคนในครอบครัวและในชุมชนใกล้บ้านได้มากกว่าคนวัยอื่น

 

 

ทั้งนี้ กทม.ได้เผยกลุ่มของอาชีพที่มีการติดโควิด-19 มากที่ คือ อาชีพค้าขาย , พนักงานบริษัท ตามด้วย ก่อสร้าง ทำให้กลุ่มผู้ป่วยที่อาจได้รับเชื่อไม่รู้ตัว ก็จะสามารถนำเชื้อเข้าไปแพร่ให้กับครอบครัวหรือคนใกล้ชิดและคนในชุมชนที่อาศัยได้มากกว่าคนกลุ่มอื่น โดย จากแนวโน้มและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยในความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชน และเพื่อเป็นการป้องกันการนำเชื้อมาแพร่สู่ผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว อาทิเช่น โรคทางเดินหายใจ , โรคปอด และโรคมะเร็ง จึงได้เร่งรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจและขอความร่วมมือประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสุขอนามัยส่วนบุคคล (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด  มีการสำรวจข้อมูลระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 จากสำนักงานอนามัย กรุงเทพเทพมหานคร ดังนี้ 

-ค้าขาย สูงที่สุด ตามด้วย
-พนักงานบริษัท
-ก่อสร้าง
-พนักงานโรงงาน
-รับจ้าง
-นักศึกษา

 

เช็กด่วน 6  อาชีพเสี่ยง ติดโควิด-19

โดย ได้มีการเน้นย้ำให้ระมัดระวังสมาชิกที่ต้องออกไปทำงานข้างนอก หมั่นสังเกต อาการของตัวเอง หากมีอาการไข้ หรือ อาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ให้หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มกับผู้สูงอายุ และเมื่อกลับจากที่ทำงานหมั่นทำความสะอาด อาบน้ำ หรือเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที  เช็ดหน้าจอโทรศัพท์ด้วยแอลกอฮอล์เพราะอาจเป็นที่มาของแหล่งสะสมเชื้อได้ และทุกครั้งที่มีการออกจากที่พักอาศัย ควรจะสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีตลอดเวลา เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

ข่าวยอดนิยม