ข่าว

รอรับเลยงวดแรกเงินสด "เยียวยา" 7,500 บาท ชดเชย 50% แคมป์ก่อสร้างถูกปิด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รอรับเลยเงินสด จ่ายเงินงวดแรก "เยียวยา" แรงงานในแคมป์ก่อสร้างที่ถูกสั่งปิด 50% ของฐานเงินเดือน ไม่เกิน 7,500 บาท จ่ายทุก ๆ 5 วัน

4 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงมาตรการการจ่ายเงินชดเชยการว่างงานจากเหตุสุดวิสัยให้แก่แรงงานที่อยู่ในแคมป์ก่อสร้าง 10 จังหวัดพื้นที่ระบาดสูงที่ถูกสั่งปิด เบื้องต้น สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้รวบรวมเอกสารข้อมูลที่ได้จากสถานประกอบการส่งให้ และเตรียม "เยียวยา" จ่ายเงินสดให้แก่แรงงานวันจันทร์นี้ (5 ก.ค.) ซึ่งการจ่ายเงินดังกล่าวจะจ่ายทุก ๆ 5 วัน จากเดิมที่จ่ายให้เป็นรายเดือน เป็นเงิน 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างที่ได้รับ ไม่เกิน 7,500 บาท

ส่วนกรณีแรงงานที่อยู่ในแคมป์มีอาหารไม่เพียงพอ กระทรวงแรงงานได้เร่งสนับสนุนอาหารแห้งให้กับแรงงานที่กักตัวอยู่ในแคมป์ พร้อมกำชับนายจ้างให้ดูแลลูกจ้างตามที่ตกลงกันไว้ ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานจะเร่งตรวจคัดกรองเชิงรุก และฉีดวัคซีน โควิด-19 ให้กับแรงงานก่อสร้างให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์โดยเร็วที่สุด จากนั้นจะพิจารณาให้กลับมาเปิดได้เป็นรายพื้นที่

สปส. จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยกรณีรัฐสั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง

เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงาน ให้ได้รับเงินชดเชยว่างงาน 50% ไม่เกิน 90 วัน

เงื่อนไขการขอรับประโยชน์ทดแทน

1. นายจ้างยื่นหนังสือรับรองการหยุดงานของผู้ประกันตนผ่านระบบ E-service

2. รวบรวมแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน สปส. 2-01/7 ส่งให้สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหนาครพื้นที่รับผิดชอบ

3. สำนักงานประกันสังคมวินิจฉัยจ่ายประโยชน์ทดแทน

4. ตัดจ่ายประโยชน์ทดแทนทุกวันศุกร์

5. จ่ายเงินทุกวันจันทร์ โดยผู้รับมอบอำนาจของบริษัทนำหลักฐานขอรับเงินสดที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพหมานครพื้นที่รับผิดชอบ

6. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมการจัดหางาน ออกตรวจการจ่ายเงิน

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ