ข่าว

เคาะแล้ว..คจร.ไฟเขียว เพิ่มความเร็วรถยนต์ไม่เกิน120 กม./ชม.

เคาะแล้ว..คจร.ไฟเขียว เพิ่มความเร็วรถยนต์ไม่เกิน120 กม./ชม.
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"พล.อ.ประวิตร" นั่งหัวโต๊ะที่ประชุมคจร.ไฟเขียว เพิ่มความเร็วรถยนต์ไม่เกิน 120 กม./ชม. บนถนน 4 ช่องจราจรขึ้นไป

วันที่ 30 มี.ค.2563  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก หรือ (คจร.) ผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์ โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ,นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ,นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เข้าร่วมประชุม โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นกรรมการและเลขานุการ

 

โดยที่ประชุมฯ เห็นชอบการปรับเพิ่มอัตราเร็วของรถยนต์ทุกประเภทที่มีช่องจราจร 4 ช่องขึ้นไปให้ใช้ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง (กม./ชม.) และไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม.ในช่องทางเดินรถขวาสุด , แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขต กทม.และปริมณฑล เกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่

และการรองรับปริมาณการจราจรบนถนนในจุดที่จำเป็น, การส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อลดปริมาณรถส่วนบุคคลบนถนน และแนวทางการส่งเสริมการจัดท่าเทียบเรือสาธารณะ สนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำเชื่อมต่อกับระบบขนส่งรถไฟ และรถประจำทาง โดยให้บริการลักษณะตั๋วร่วม (ล้อ,ราง,เรือ) รวมถึงรับทราบแนวทางการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อพิจารณาในโอกาสต่อไป

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้ คจร. เร่งกำกับติดตามขับเคลื่อนแผนพัฒนาระบบคมนาคม ทั้งใน กทม.และปริมณฑล และต่างจังหวัดให้เป็นไปตามแผนงานโครงการอย่างเป็นรูปธรรม มีการบูรณาการด้านคมนาคมของทุกหน่วยงาน ต้องคำนึงถึงเป้าหมายเพื่อการเดินทางและการขนส่งที่มีความรวดเร็ว สะดวก ลดอุบัติเหตุ และปลอดภัย รวมทั้งรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ต่อไป

"ให้กระทรวงที่รับผิดชอบและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันเร่งรัดการดำเนินงานอย่างจริงจัง ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เพื่อช่วยพัฒนาระบบคมนาคม และแก้ปัญหาการขนส่งการจราจรให้ได้ผลสัมฤทธิ์ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ตามนโยบายของรัฐบาล" พล.อ.ประวิตร กล่าวย้ำ

 

logoline