ข่าว

ตั้ง "โรงทานต้านโควิด" ตามพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช

ตั้ง "โรงทานต้านโควิด" ตามพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

วธ. ร่วมกับ พศ.จัดตั้งโรงทานตามพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช ช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากจากเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมนำพลัง "บวร":สภาวัฒนธรรม กทม. - ชุมชนคุณธรรมฯ ขับเคลื่อนทั่วประเทศ ระบุ มี 26 จังหวัด 55 วัด/ชุมชน ตั้งโรงทาน

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.)เปิดเผยว่า ตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)ประสานงานกับวัดทั่วประเทศที่มีศักยภาพเพียงพอ จัดตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

 

ตั้ง "โรงทานต้านโควิด" ตามพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช

โดยให้คำนึงถึงความพร้อมของแต่ละวัด และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในชุมชน

 

ตั้ง "โรงทานต้านโควิด" ตามพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช

          ตั้ง "โรงทานต้านโควิด" ตามพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช

รวมทั้งประสานงานร่วมกับหน่วยงาน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ที่ดำเนินการจัดตั้งโรงทานและการแจกจ่าย ให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัย โดยต้องไม่มีการจัดพิธีการ พิธีกรรม กิจกรรม หรือการบริหารจัดการใดๆ ที่มีบุคคลจำนวนมากมารวมตัวกัน รวมทั้งให้ปฏิบัติตามคำสั่ง มาตรการ และคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด

 

นายอิทธิพล กล่าวว่าดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการดำเนินการบูรณาการมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตของประชาชนโดยการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม

 

ตั้ง "โรงทานต้านโควิด" ตามพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช นายอิทธิพล คุณปลื้ม

ได้แก่สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ทั่วประเทศ ร่วมสนับสนุนการจัดตั้งโรงทานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)ตามพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช

 

ตั้ง "โรงทานต้านโควิด" ตามพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช

โดยในส่วนของกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร สนับสนุน ประสานงาน และประชาสัมพันธ์การจัดตั้งโรงทาน โดยเชิญชวนจิตอาสามาร่วมประกอบอาหารที่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขถวายแด่พระสงฆ์สามเณร และแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว จนไม่สามารถประกอบอาชีพได้นำกลับไปรับประทานที่บ้าน

ซึ่งเบื้องต้นได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ณ วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ และวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศประสานความร่วมมือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดโดยนำเครือข่ายชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ ๒๒,๕๔๐ แห่งทั่วประเทศ สนับสนุนการจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

โดยนำบุคคลากรประสานงาน และจัดจิตอาสาร่วมประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มีผลกระทบฯ ณ วัดและศาสนสถานต่างๆ ทั่วประเทศ ในเบื้องต้นมีจำนวน ๒๖ จังหวัด ๕๕ วัด/ชุมชน

 

     ตั้ง "โรงทานต้านโควิด" ตามพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช
 

อาทิ วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัดเจดีย์หลวง วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ วัดมหาวัน จังหวัดลำพูน วัดศรีสุทธาวาส จังหวัดเลย วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดโพธิ์ชัย จังหวัดสกลนคร วัดสามัคคีบรรพต จังหวัดชลบุรี

                 ตั้ง "โรงทานต้านโควิด" ตามพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช

วัดคุณหญิงส้มจีน จังหวัดปทุมธานี วัดทรงเสวย จังหวัดชัยนาท วัดเขาพระทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดมงคลวราราม (วัดในยาง) วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) จังหวัดภูเก็ต

 

                    ตั้ง "โรงทานต้านโควิด" ตามพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรม ณ ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง (สะพานหิน) ศาลเจ้าบางเหนียว และศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย เต้าโบเก้ง จังหวัดภูเก็ต เป็นต้นทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความร่วมมือร่วมใจระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการฟันฝ่าวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)ครั้งนี้ไปด้วยกัน

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด