ข่าว

ผวา ม้าปากช่องตายเฉียบพลัน30-40ตัว

ผวา ม้าปากช่องตายเฉียบพลัน30-40ตัว
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ตะลึง ม้าปากช่องตายเฉียบพลัน30-40ตัว โดยไม่ทราบสาเหตุ กรมปศุสัตว์เร่งลงพื้นที่สอบสวนโรคด่วน

     วันที่ 27 มี.ค.มีรายงานว่าม้าเลี้ยงใน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ล้มตายอย่างเฉียบพลัน โดยไม่ทราบสาเหตุประมาณ 30-40 ตัว

    เหตุการณ์ชวนตกตะลึงดังกล่าวเกิดขึ้นต่อเนื่องมาแล้ว2 วัน และเมื่อวันที่ 26 มีนาคม นายธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์(สคบ.) กรมปศุสัตว์ ได้มีหนังสือถึงปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ ระบุว่าเนื่องจาก สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ได้รับแจ้งการป่วยตายเฉียบพลันของม้าในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะมีสาเหตุมาจากโรคระบาด โดยที่ สคบ. ได้ส่งชุดปฏิบัติการสอบสวนและควบคุมโรค เข้าไปในพื้นที่โดยเร่งด่วนแล้ว

    ดังนั้น เพื่อให้ทราบสถานการณ์ของโรค รวมทั้งให้การระวัง ควบคุม และป้องกันโรคในทุกพื้นที่ เป็นไปอย่งมีประสิทธิภาพ จึงชอให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดดำเนินการ ดังนี้ 

ผวา ม้าปากช่องตายเฉียบพลัน30-40ตัว

     1.เฝ้าระวังโรคโดยการติดตามและสำรวจอาการทางคลินิกในม้า ของคอกม้า หรือฟาร์มม้าทุกแห่งในพื้นที่รับผิดชอบ โดยตรวจสอบข้อมูลการป่วยตายในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา พร้อมระบุพิกัดฟาร์ม ให้สคบ.ทราบ โดยใช้แบบรายงานออนไลน์ (google farm) https://qrgo.page.link/MhnTm

2.กรณีพบม้า มีอาการป่วยตายผิดปกติ ให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคของกรมปศุสัตว์ โดยรายงานการเกิดโรคเบื้องต้น (กคร.1) ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรค (E-smart surveillance) ภายใน 2 ชั่วโมง ตั้งแต่ได้รับแจ้ง หรือตรวจพบการระบาด และทำสรุปรายงานการสอบสวนโรคระบาด (กคร.2) เสนอกรมปศุสัตว์ ภายใน 72 ชั่วโมง

     3.ให้คำแนะนำเจ้าของฟาร์ม หรือคอกม้า ในการจัดการระบบป้องกันโรคทางชีวภาพ

(Biosecurity) อย่างเข้มงวด รวมทั้งขอความร่วมมือในการงดการเคลื่อนย้ายม้า และให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเมื่อ พบสัตว์แสดงอาการป่วยหรือตาย     

   

      วันเดียวกัน นายนารา เกตุสิงห์ เลขาธิการสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย (THAILAND EQUESTRIAN FEDERATION) มีหนังสือเลขที่ สกมท. 062/2563 ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงการเคลื่อนม้าเข้าออกพื้นที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราวอย่างเคร่งครัด ถึง ประธานชมรม/ สโมสร /สไสร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ระบุว่า

ผวา ม้าปากช่องตายเฉียบพลัน30-40ตัว

      สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทไทย ได้รับการแจ้งจากสมาชิกเรื่องการตายของม้าหลายตัวอย่างฉับพลัน ในเขตพื้นที่บางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางสมาคมมีความตระหนักและห่วงใยต่อทุกท่านที่มีความเสี่ยง และอาจจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายม้าเข้าออกพื้นที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราวอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรค และขอให้ติตตามประกาศจากกรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานราชการที่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับมาตรการและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

      ทางสมาคมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี และขอให้ท่านสมาชิก และครอบครัว ตลอดจนม้าทุกตัวที่ท่านรักมีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยและผ่านพ้นสถานการณ์ครั้งนี้ไปด้วยดี และขอส่งกำลังใจให้สมาชิกทุกท่าน และม้าทุกตัวมา ณ โอกาสนี้ด้วย

logoline