ข่าว

ศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และเปิดสนามเด็กเล่นกระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษ

 

 

              นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่วันเด็กแห่งชาติ  เปิดบ้านการศึกษา  และเปิดสนามเด็กเล่นกระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษประจำปีการศึกษา 2562  ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา  ณ สนามกีฬาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา  เพื่อให้เด็กพิการได้รับความสุขสนุกสนานมีความกล้าแสดงออกในการเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กผู้ปกครองคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวมถึงส่งเสริมให้เด็กพิการมีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์สังคม และสติปัญญาที่ดีขึ้นตามศักยภาพของตนเองสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้แก่เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง เครือข่าย ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดพะเยา  และเป็นการส่งเสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการผ้าป่าเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กพิการจังหวัดพะเยาเป็นแหล่งเชื่อมโยงให้สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ทำให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแก่บุตรหลานของตน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนของขวัญของรางวัลและงบประมาณจากหน่วยงาน ราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน บริษัทและห้างร้านต่างๆ ในจังหวัดพะเยา   มีผู้ความร่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นเด็กพิการ ผู้ปกครอง คณะครู และบุคลากร ในจังหวัดพะเยารวม  ทั้งสิ้น 9 อำเภอ  ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  กิจกรรมการแลกของขวัญ การแสดงของผู้เรียน กิจกรรมนันทนาการต่างๆ การจัดแสดงนิทรรศการของห้องบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม หน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษของจังหวัดพะเยา  รวมถึงโรงเรียนคู่ขนาน โรงพยาบาล และโรงเรียนเรียนรวม ได้รับความอนุเคราะห์ซุ้มโรงทานและของรางวัลจากผู้ใหญ่ใจดีด้วย...

ศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี ผู่้สื่อข่าวภูมิภาค พะเยา

 
 
 

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ