Lifestyle

'วันหยุดสงกรานต์ 2567' วันไหนบ้าง เมษายน มี วันหยุดยาว 2 ช่วง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กางแผนรอ 'วันหยุดเมษายน 2567' มี วันหยุดยาว 2 ช่วง หลัง ครม. เคาะ 'วันหยุดสงกรานต์ 2567' เพิ่มอีก 1 วัน วันไหนบ้าง เช็กเลย

อัปเดตปฏิทิน “วันหยุดเมษายน 2567” เพื่อให้หลายคนวางแผนจองตั๋วเดินทางท่องเที่ยว หรือ เดินทางกลับภูมิลำเนา เพราะวันหยุด เมษายน 2567 มี วันหยุดยาว ถึง 2 ช่วง โดยเฉพาะภายหลัง ครม. เคาะ “วันหยุดสงกรานต์ 2567” เพิ่มอีก 1 วัน รวมเป็น 5 วัน ไปเช็กกันเลย มีวันไหนบ้าง

          ปฏิทินวันหยุด

วันหยุดเมษายน 2567

 

วันหยุด เดือนเมษายน มีวันหยุดยาว 2 ช่วง หลังจาก ครม. ประกาศวันหยุดสงกรานต์ 2567 เพิ่ม รวม 5 วัน ทำให้วันหยุดเมษายน 2567 มีวันหยุด ดังนี้

 

  • วันที่ 6 เม.ย. 2567 วันจักรี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ ทำให้วันหยุดชดเชยวันจักรี คือ วันจันทร์ที่ 8 เม.ย. 2567 ดังนั้น จึงมีวันหยุดยาวรวม 3 วัน คือ วันเสาร์-วันอาทิตย์-วันจันทร์

          วันหยุดเมษายน 2567

 

'ข้าราชการ' กทม. เช็กด่วน ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ 'วันหยุด-เวลาทำงาน' ใหม่

เช็ก ปฏิทิน 'วันหยุด' เดือนมีนาคม 2567 มีหรือไม่ วันสำคัญ วันหวยออก วันไหนบ้าง

เช็กปฏิทิน 'วันหยุด 2567' วันหยุดยาว วันหยุดราชการ วันหยุดพิเศษ มีวันไหนบ้าง

วันหยุดสงกรานต์ 2567

 

 

หลังจาก ครม.มีมติเห็นชอบ กำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เม.ย. 2567 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน ส่งผลให้เทศกาลสงกรานต์ 2567 คนไทย (ข้าราชการ) จะได้มีวันหยุดยาว รวมทั้งหมด 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 12-16 เมษายน 2567

 

 

วันหยุดสงกรานต์ 2567 เอกชนหยุดหรือไม่

 

ในส่วนของหน่วยงานเอกชน ให้พิจารณาตามเหมาะสม โดยไม่ให้กระทบประชาชน

 

  • กรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็น หรือราชการสำคัญในวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษดังกล่าว ที่ได้กำหนด หรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิก หรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยราชการนั้น พิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และกระทบต่อการให้บริการประชาชน
  • ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความจำเป็นเหมาะสมของการกำหนดให้วันดังกล่าวข้างต้น เป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณีต่อไป

         สงกรานต์

 

หลังจากประกาศ วันหยุดสงกรานต์ 2567 ทำให้ภาพรวมวันหยุด 2567 มีจำนวนวันหยุดรวมทั้งสิ้น 21 วัน

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ