Lifestyle

3 ทริก เพื่อมนุษย์เงินเดือนออมเงิน สู่ความมั่งคั่งในวันหน้า

เมื่อเงินหายาก ทุกคนต้องรู้จักใช้ เราจึงมาแนะนำวิธีช่วยให้มนุษย์เงินเดือน บริหารจัดการและวางแผนการออมเงิน เพื่อนำไปสู่ความมั่งคั่งในวัยเกษียณ

คนทำงานมีเงินเดือนถือว่ามีความโชคดีที่มีรายได้ประจำ ทำให้วางแผนและคาดการณ์รายรับได้แน่นอน แต่ถ้ามนุษย์เงินเดือนอยากมีความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณ ควรจะต้องรู้จักวางแผนออมเงินไว้ตั้งแต่วันนี้ ด้วย 3 เคล็ดลับดีๆ นั่นคือ   

1.ศึกษาข้อมูล และใช้สิทธิ์สวัสดิการการออมของที่ทำงาน

หากที่ทำงานมีกองทุนเพื่อการออมต่างๆ เช่น กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และสหกรณ์ออมทรัพย์ ก็ถือเป็นแหล่งเงินออมชั้นดีที่เราจะสามารถสมัครเพื่อสะสมเงินลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอทุกเดือน แถมนายจ้างยังให้เงินสมทบเพื่อให้เรามีเงินออมไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วย  ซึ่งการออมในทุกแหล่งที่กล่าวมาจะทำให้คนทำงานอย่างเราสามารถ “ออมก่อนใช้” ได้ง่าย เพราะจะถูกหักเงินออมจากเงินเดือนทำให้เราไม่ได้เห็นหรือนำเงินจำนวนนั้นมาใช้ ถือเป็นวิธีการออมที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง  

 

3 ทริก เพื่อมนุษย์เงินเดือนออมเงิน สู่ความมั่งคั่งในวันหน้า

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รู้ก่อนสาย  เก็บเงินในวัยทำงานเดือนละเท่าไหร่เพื่อที่อยู่อาศัยหลังวัยเกษียณ

เช็ก 7 ข้อดี ของการมี"ทอง"เก็บ

 

2.อย่าลืมใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

ใครมีสิทธิ์ลดหย่อนภาษีแบบไหนทำได้ควรเช็กด้วย เพราะแม้ว่ากองทุนต่างๆ เช่น กองทุนประสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะให้สิทธิประโยชน์ในการหักลดหย่อนภาษีแล้วก็ตาม  แต่หากเรามีการวางแผนภาษีด้านการออมและลงทุนเพิ่มเติมในทางอื่น เช่น การทำประกันชีวิต กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) หรือกองทุนรวมเพื่อการออม Super Savings Fund (SSF) ก็จะสามารถนำเงินส่วนทำไว้นั้นมาช่วยประหยัดภาษีได้มากขึ้น แถมยังมีเงินออมเพิ่มเพื่อไปต่อยอดความมั่นคงสะสมต่อในปีถัดๆ ด้วย

 

3 ทริก เพื่อมนุษย์เงินเดือนออมเงิน สู่ความมั่งคั่งในวันหน้า

 

นอกจากนี้สิ่งสำคัญคือการศึกษาสิทธิลดหย่อนภาษีส่วนตัว ว่ามีตรงส่วนไหนมาช่วยได้บ้าง อาทิ สิทธิลดหย่อนขั้นพื้นฐานของชีวิตเพื่อลดภาระส่วนตัว เรื่องบ้าน เรื่องเกี่ยวกับบุตรและพ่อแม่ รวมถึงสิทธิลดหย่อนเพื่อการบริจาคเงินให้องค์กรการกุศลหรือสนับสนุนการศึกษา

 

3.วางแผนออมและลงทุนเพิ่มเติม

หากมนุษย์เงินเดือนคนไหนยังไม่เข้าใจเรื่องการลงทุน อาจลองปรึกษาหรือหาข้อมูลเรื่องการลงทุนเพื่อนำเงินมาต่อยอดให้งอกเงย  โดยต้องทำความเข้าใจเรื่องการลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากทางเลือกการลงทุนต่างๆ นอกจากนี้แนะนำให้แบ่งเงินออมเป็น 4 ส่วน จะแบ่งเป็น 4 บัญชีหรือแยกเป็นกองๆ ก็แล้วแต่สะดวก โดยเงินเก็บแต่ละบัญชีนั้นควรแบ่งเก็บไว้ประมาณ 5% เพื่อนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมและจำเป็น อาทิ

  • เงินออมเพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน  เป็นเงินเก็บไว้เผื่อเหตุฉุกเฉินที่เราไม่คาดคิดในอนาคต เช่น ซ่อมรถ เจ็บป่วย หรืออื่นๆ
  • เงินออมเพื่อเกษียณ  เก็บไว้ใช้ในยามสูงวัยจะได้มีกินมีใช้ไม่ขาดมือ
  • เงินออมเพื่อความสุข เงินก้อนนี้มีไว้เพื่อซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่ต้องการ ถือเป็นเงินที่ซื้อความสุขเล็กๆ น้อยๆ ให้ตัวเอง
  • เงินออมเพื่อลงทุนเพิ่มรายได้  บัญชีนี้เก็บไว้ใช้สำหรับในการลงทุนต่อยอดในอนาคต หรือทำธุรกิจเสริมหารายได้เพิ่มเติม

 

3 ทริก เพื่อมนุษย์เงินเดือนออมเงิน สู่ความมั่งคั่งในวันหน้า

 

กรณีเราไม่สามารถออมเงินได้ตามแผนที่วางไว้อาจมองหาช่องหาหาเงินเพิ่ม เพื่อให้มีรายได้เพิ่ม เช่น ขายของออนไลน์ หรือลดค่าใช้จ่ายผันแปรที่ไม่จำเป็นเพื่อให้มีเงินเหลือออมเพิ่ม โดยต้องจำไว้ว่ามีเงินเท่าไรหากไม่รู้จักบริหารใช้ก็มีวันหมด ซึ่งหากสามารถวางแผนและทำได้ตามข้อมูลข้างต้น ก็จะก้าวสู่หนทางของความมั่งคั่งในวัยเกษียณได้ไม่ยาก

ขอบคุณข้อมูล  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

 

 

ข่าวที่น่าสนใจ