Kom Lifestyle

"พาณิชย์ ... เราทำความดีด้วยหัวใจ อาสาพาเข้าวัด รักษ์สะอาด"

"พาณิชย์ ... เราทำความดีด้วยหัวใจ อาสาพาเข้าวัด รักษ์สะอาด"
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

....

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ เทศบาลนครนนทบุรี จัดกิจกรรม จิตอาสา “พาณิชย์...เราทำความดีด้วยหัวใจ อาสาพาเข้าวัด รักษ์สะอาด” เพื่อสนองแนวทางจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการแสดงถึงความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ และการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนสืบไป โดยเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา นำคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมถวายสังฆทานพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และทำความสะอาด เก็บขยะบริเวณโดยรอบของวัดกลางบางซื่อ จังหวัดนนทบุรี

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง