Kom Lifestyle

ศิลป์จากใจเทิดไท้พระราชวงศ์จักรี

ศิลป์จากใจเทิดไท้พระราชวงศ์จักรี
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กลุ่มศิลปินในนามมูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร และ คณะศิลปินจิตรกร ประติมากร ประสานมือบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด จัดนิทรรศการศิลปะ "เทิดไท้พระราชวงศ์จักรี"

ศิลป์จากใจเทิดไท้พระราชวงศ์จักรี

         ด้วยรักและภักดี กลุ่มศิลปินในนามมูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร และ คณะศิลปินจิตรกร ประติมากร จึงประสานมือบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด จัดนิทรรศการศิลปะ “เทิดไท้พระราชวงศ์จักรี” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบ 66 พรรษา รวบรวมผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมของศิลปินชื่อดัง งานประติมากรรมของประติมากรจากช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร และทีมงานสร้างพระเมรุมาศ มาไว้ให้ผู้สนใจได้ชื่นชมพร้อมจับจองเป็นเจ้าของ พิธีเปิดงานเมื่อวันก่อนได้รับเกียรติจาก ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาเป็นประธาน

ศิลป์จากใจเทิดไท้พระราชวงศ์จักรี

คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร-ลลิสา จงบารมี-ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ และคุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์

ศิลป์จากใจเทิดไท้พระราชวงศ์จักรี

สรียา สิวายุ-มาลินี ล้อมงคล-ณัฐจงกล น้อมสูงเนิน

     พร้อมด้วยแม่งานใหญ่ ลลิสา จงบารมี ร่วมด้วย ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ ผู้แทนกลุ่มเซ็นทรัล คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร, คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์, ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์, ยาจิตร ยุวบูรณ์, ดร.เสาวนีย์ เตชะไพบูลย์, ดร.สุมาลี อุทัยเฉลิม, สริยา สิวายุ, ดร.พาชื่น รอดโพธิ์ทอง, สุวิมล มหากิจศิริ, ยิ่งลักษณ์ หนุนภักดี และ วี มาร์ อีกทั้งกลุ่มศิลปินนำโดย อ.แนบ โสตถิพันธุ์, อ.ศุภกิจ อุตตรนคร, อ.วัชระ ประยูรคำ, อ.พิทักษ์ เฉลิมเล่า, อ.ธเนศร์ เตยทอง และอีกมากมายร่วมงาน เพลิดเพลินกับดนตรีไพเราะกับการบรรเลงเพลงแซกโซโฟน โดย อ.อัฐ กัลยาณคุปต์ ศิลปินจากไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ ร่วมแสดง

ศิลป์จากใจเทิดไท้พระราชวงศ์จักรี

        ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ ขึ้นกล่าวเปิดงานว่า พระบรมราชวงศ์จักรีดำรงอยู่คู่ประเทศไทยมาช้านาน โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 1 ทรงสถาปนาขึ้นเป็นราชธานี จนไทยเราเป็นหนึ่งในชาติชั้นนำของอาเซียน ด้วยทรงวางรากฐานต่างๆ ไว้ให้ และวันที่ 28 กรกฎาคมนี้ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นที่น่าชื่นชมยินดีที่มูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกรพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดงานเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน 

ศิลป์จากใจเทิดไท้พระราชวงศ์จักรี

     ด้าน ลลิสา จงบารมี ประธานคณะกรรมการมูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร เผยว่า นิทรรศการครั้งนี้ประกอบด้วยภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี รวมถึงภาพวาดพระบรมวงศานุวงศ์ จิตรกรรม 80 ชิ้น และประติมากรรมอีก 50 ชิ้น นอกจากเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีเทิดทูน และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้ว  ยังเป็นการหารายได้เป็นทุนการศึกษาเรียนรู้และสร้างอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสในมูลนิธิพระดาบส อีกทั้งสมทบกองทุนค่ารักษาพยาบาลศิลปิน ในมูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกรด้วย

ศิลป์จากใจเทิดไท้พระราชวงศ์จักรี

อ.วัชระ ประยูรคำ และผลงาน

   ผลงานชิ้นไฮไลท์ อาทิ ประติมากรรมเท่าองค์จริง “พระเจ้าหลวงเสด็จพระพาสยุโรป ไกลบ้าน” ประติมากรรม “พระ มหากษัตริย์ กษัตริย์นักพัฒนา อายุ 89 ปี” ของประติมากรฝีมือเยี่ยม  อ.วัชระ ประยูรคำ โดยศิลปินเผยแรงบันดาลใจว่า หลังในหลวง ร.9 สวรรคต ก็มีการยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก จึงอยากปั้นพระองค์ขึ้นมาในพระอิริยาบททรงงาน ใช้เวลาเพียง 2 วันเท่านั้นก็เสร็จ ถือเป็นโชคดีที่เราอยู่ในยุคของพระองค์ท่าน ทำให้มีเรื่องราวเหล่านี้บอกต่อถึงรุ่นลูกหลายได้ ส่วนประติมากรรมในหลวง ร.5 ปั้นมา 4-5 ปีแล้ว อยากถ่ายทอดถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านที่เสด็จประพาสยุโรปเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชาติมหาอำนาจในยุคล่าอาณานิคม ทำให้ยังคงรักษาแผ่นดินไทยไว้เช่นทุกวันนี้

ศิลป์จากใจเทิดไท้พระราชวงศ์จักรี

 อ.ศุภกิจ อุตตรนคร และผลงาน

ศิลป์จากใจเทิดไท้พระราชวงศ์จักรี

 อ.ดินหิน รักพงศ์อโศก และผลงาน

      ยังมีภาพวาดสีน้ำมัน “วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร” ใช้เทคนิคการวาดด้วยเกียง ของ อ.ศุภกิจ อุตตรนคร, ภาพวาดเทคนิคชาโคล "Our beloved king 1" ​ของ อ.ดินหิน รักพงศ์อโศก ที่บอกว่าเป็นภาพในหลวง ร.9 ทรงอุ้มพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เมื่อปี 2521 รู้สึกถึงความรักความอบอุ่นของพระองค์ท่าน ซึ่งสิ่งนี้คนไทยทุกคนล้วนสัมผัสได้   

ศิลป์จากใจเทิดไท้พระราชวงศ์จักรี

มุมสาธิตศิลปะ

ศิลป์จากใจเทิดไท้พระราชวงศ์จักรี

     ภายในงานยังมีกิจกรรมน่าสนใจอย่างการแสดงปั้นประติมากรรมสด, วาดภาพสีน้ำ, วาดภาพด้วยสีชาโคล และวาดภาพเหมือน ตั้งแต่วันนี้ถึง 29 กรกฎาคมนี้ ชั้น 1 โซนบีคอน 3-4 (ฝั่งอิเซตัน) เซ็นทรัลเวิลด์

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง