Lifestyle

'คัดทะเบียนราษฎร์' ออนไลน์ ด้วยตัวเอง ฟรี เช็ก 4 วิธี แบบง่ายๆ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิด 4 วิธี 'คัดทะเบียนราษฎร์' ออนไลน์ ด้วยตัวเอง แบบง่ายๆ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านแอป ThaID ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง

ในอดีต การติดต่อเกี่ยวกับการแจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ จดทะเบียนสมรส การขอเลขที่บ้าน หรือแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน ก็ต้องเดินทางไปที่เทศบาล หรือสำนักงานเขต ในพื้นที่ที่ตัวเองอาศัยอยู่ และใช้เวลานาน แต่ปัจจุบัน การติดต่อทำเอกสารเกี่ยวกับการ “ทะเบียนราษฎร์” จะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป โดยเราสามารถ “คัดทะเบียนราษฎร์” ออนไลน์ ได้ด้วยตนเอง แบบไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วย

 

วิธี คัดทะเบียนราษฎร์

 

 

  1. ดาวน์โหลดแอปฯ ThaID (ได้ทั้ง IOS และ Android) ลงทะเบียนด้วยตัวเองผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือผ่านเจ้าหน้าที่ ณ สำนักทะเบียนทั่วประเทศ
  2. เลือกหัวข้อ “การให้บริการระยะที่ 1” เข้าเว็บไซต์ thportal.bora.dopa คลิกที่นี่ / ล็อกอินผ่าน ThaID
  3. เลือกหัวข้อ “การคัดรับรองเอกสารด้วยตนเอง”
  4. สามารถเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร คัดรับรองรายการบุคคล (ท.ร.14/1) หรือ คัดรับรองรายการประวัติบุคคล (ท.ร.12/2)

 

 

นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจความถูกต้องของข้อมูลผ่านทาง QR Code หรือ เว็ปไซต์ www.bora.dopa.go.th ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

 

วิธี คัดทะเบียนราษฎร์ ออนไลน์

ทะเบียนราษฎร์ คืออะไร

 

 

งานทะเบียนราษฎร คือ การแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่ การขอเลขที่บ้าน การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน การเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ฯลฯ งานทะเบียนทั่วไป เช่น การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนหย่า การจดทะเบียนรับรองบุตร การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม การจดทะเบียนฐานะ ครอบครัว การเปลี่ยนชื่อตัว การเปลี่ยนชื่อสกุล ฯลฯ

 

 

ทะเบียนราษฎร์ มีอะไรบ้าง

 

 

  • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
  • สูติบัตรฉบับจริง
  • หลักฐานการศึกษา (ที่มีรูปถ่ายติด)
  • ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวของตนเอง, ของบิดา ของมารดา (ถ้ามี)
  • บิดา มารดา หรือเจ้าบ้าน หรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือมารับรอง
  • ผู้รับรองต้องนำทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรอง พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ชุดมาแสดงด้วย

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ